Dětská skupina Klub Quiq

Naším posláním je vytvořit prostředí, které je vlídné a bezpečné, plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém se budou děti moci rozvinout po stránce fyzické, psychické i sociální. Naší vizí je seznámit děti s novými dovednostmi a informacemi, s novými kamarády se kterými prožijí radostné chvíle při společných hrách. Metodou přirozené výchovy rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Náš postoj k výchově a péči dětí vychází z empatického a respektujícího přístupu k nim. Základními metodami naší práce s dětmi jsou učení hrou, učení nápodobou, názorné, aktivity podporující přirozený rozvoj řeči, podpora pohybových dovedností a další metody.

Laskavý a citlivý přístup. Protože každý je jiný: 

 • respektující přístup (prošli jsme kurzem R+R)
 • individuální přístup
 • začleňujeme do kolektivu děti s PAS (poruchy autistického spektra) 
 • na děti nespěcháme, nepodporujeme soutěživost,
 • učíme děti samostatnosti, vedeme ke spolupráci.

Rodinné prostředí. Protože je to pro děti přirozenější:

 • malý kolektiv kamarádů různého věku
 • děti od 12 měsíců do 5 let 
 • stálý kolektiv pečujících osob 
 • děti nás oslovují křestními jmény
 • každodenní kontakt se zvířaty (morče, zakrslí králíci, andulky) 

Plán výchovy a péče. Protože chceme děti všestranně rozvíjet: 

 • pravidelné, pestré a přiměřené svačinky i oběd 
 • po stránce fyzické, psychické i sociální
 • pečovat dle nejvyšších standardů
 • vychovávat s ohledem na věk, možnosti a schopnosti dítěte
 • empatickým a respektujícím přístupem
 • vypracovaným týdenním plán s ohledem na roční dobu


Pravidelný pobyt venku. Protože pobyt venku:

 • snižuje stres, úzkost, deprese,
 • zlepšuje soustředění,
 • zmírňuje příznaky poruch pozornosti,
 • zvyšuje spokojenost,
 • zlepšuje náladu,
 • "čistí hlavu".

 Celoroční pobyt venkuProtože neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečené dítě:

 • každý den trávíme minimálně 2 hodiny venku,
 • ve chvíli, kdy teplota přesáhne + 15°C jsme venku od 7:30 do 16:30, pouze polední klid probíhá uvnitř,
 • ven nevycházíme při silném větru, velmi hustém dešti, špatné smogové situaci, či při teplotě pod - 10°C.

Zdravé stravování. Protože víme co jíme:

 • kvalitní stravování s ohledem na věk dětí 
 • pravidelné, pestré a přiměřené svačinky i oběd 
 • nutričně vyvážený jídelníček 
 • sezónní a lokální potraviny (svačiny)
 • pitný režim (čistá voda, neslazené čaje ovocné či bylinné Oxalis, bílá káva, mléko) 
 • bez éček a sladkých odměn 

Logo hrátky. Pro správný vývoj řečových dovedností:

 • rozvoj hrubé motoriky 
 • rozvoj smyslů
 • koordinace činností
 • dechová cvičení 
 • rytmizované cvičení 

Výlety, exkurze, divadla. Protože rádi objevujeme nové:

 • Maňáskové divadlo Ludmily Frištenské 
 • Botanická zahrada
 • Středočeské muzeum v Roztokách
 • Národní zemědělské muzeum
 • Národní muzeum
 • Zoo Praha 
 • a mnoho dalších

Adaptační období. Protože každý potřebuje svůj čas: 

 • trvá 4 týdny až 3 měsíce; 
 • má svá pravidla, rituály, které je potřeba dodržovat;
 • komunikace rodič - dítě - pečující osoba je velmi nápomocná;
 • oblíbený plyšák, usínáček/mazlík je vítaný;
 • vyžaduje čas ze strany rodiče i dítěte - dopřejte si ten čas!

Rodinný pracovní kolektiv. Protože nám to spolu funguje.


 • stálý pracovní kolektiv
 • s odpovídající kvalifikací
 • každoročně se dále vzděláváme 

Nadstavbové aktivityProtože myslíme, že zapojení do těchto projektů má smysl. 

Co už máme za sebou. Protože činy jsou lepší než slova. Je dobré, když za nás mluví naše práce. Podívejte se na uplynulé školní ročníky v našem archivu. 

Reference maminek. Protože je dobré vědět, jak byli ostatní (ne)spokojení.

Den otevřených dveří. Protože je dobré vědět jak to u nás vypadá.

Najdete nás na sítích. Protože fotka řekne víc než tisíc slov. 

@dsklubquiq

Spolupracujeme. Protože bez spolupráce a podpory to nejde. 

Přihláška dítěte. Protože bez papírů to nepůjde. 

Kde nás najdete:

Dětská skupina Klub Quiq 

Budyňská 232/20, 165 00 Praha - Suchdol 

+ 420 727 815 208

info@klubquiq.cz

Provozní doba 

Pondělí až pátek 7:30 - 16:30 hodin