novinky

Dochází v

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v registrovaném předškolním zařízení. Maximálně uplatnitelná výše školkovného je vždy rovna minimální mzdě, za rok 2022 to tedy činí 16 200 Kč. Do zaplacené částky školkovného se počítají pouze náklady spojené s umístěním dítěte v zařízení, nikoliv stravné či další...

V letošním školním roce jsme se přihlásili do programu Ekoškolka. Nejde nám o to vyhrát soutěž o nejekologičtější dětskou skupinu. Jde nám o zapojení dětí do rozhodování a fungování DS. Umožnit jim získat vztah k prostředí ve kterém fungují, získat přiměřené znalosti a dovednosti dle jejich věku. A nakonec vytvořit fungující prostředí, které...

Ve středu 23.11. k nám přijede maňáskové divadlo s podzimní pohádkou Jak kočička s pejskem pouštěli draka. Cena 50 Kč/dítě. Příchod dětí do 8:45 hodin. Děkujeme