en-potvrzení o školkovném pro daňové účely

21/06/2023

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v registrovaném předškolním zařízení. Maximálně uplatnitelná výše školkovného je vždy rovna minimální mzdě, za rok 2022 to tedy činí 16 200 Kč. Do zaplacené částky školkovného se počítají pouze náklady spojené s umístěním dítěte v zařízení, nikoliv stravné či další náklady (výlety, divadla atd.)

Sleva se uplatňuje jednou za rok při podání daňového přiznání (do 1. 4. 2023), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (do 15. 2. 2023).

Pro vystavení potvrzení potřebujeme:

  • jméno a příjmení rodiče
  • adresa trvalého pobytu
  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození dítěte  

V případě zájmu o vystavení školkovného nás kontaktujte info@klubquiq.cz