náš tým

Tereza Styblíková

vedoucí DS, pečující osoba

Tereza je profesionální chůva a vedoucí DS Klub Quiq. Sama má tři vlastní děti. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v administrativní oblasti. Po narození dětí se začala zaměřovat na péči o děti.

Vzdělání:

 • středoškolské s maturitou
 • pomaturitní studium jazyků
 • Speciální pedagogika - Sociální a masová komunikace
 • chůva
 • zdravotník
 • Hlavní vedoucí
 • Asistent pedagoga

Další vzdělání

v roce 2018:

 • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"(kód 69-017-M)
 • Správa národního parku Šumava: "Pojďme na to od lesa"

v roce 2019:

 • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594)
 • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
 • Nautis: Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

v roce 2020:

 • IVPD: Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu

v roce 2021:

 • MPSV: Grafomotorika u dětí
 • MPSV: Jak porozumět základním potřebám dětí a jak být podporující a povzbuzující pečující osobou
 • MPSV: Výchova srdcem
 • MUNI - CŽV - Pedagog volného času

v roce 2022:

 • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení.
 • Vše pro jesle a školky: Tvořte v Canvě
 • Člověk v tísni: Společně k lepší škole - Příběh Sama
 • MUNI - CŽV - Asistent pedagoga

v roce 2023:

 • první pomoc 4 hodiny pro život
 • školení HACCP a hygienické minimum
 • Podávání léků a léčivých přípravků dětem v DS 
 • kurz R+R: Respektovat a být respektován Renata Krajči

pečující osoba

Renata je profesionální chůva a hlavní pečující osoba v DS Klub Quiq. Celý život pracuje s dětmi jako vedoucí letních táborů. Sama jedno dítě vychovala, je babičkou třem vnoučatům. Pracovala jako dobrovolník i jako ošetřovatelka seniorů.

Vzdělání:

 • učební obor s maturitou
 • chůva
 • zdravotník

Další vzdělání

v roce 2016:

 • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód 69-017-M)

v roce 2019

 • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594)

v roce 2021

 • Český červený kříž: První pomoc u dětí

v roce 2022

 • IVPD: Specifické poruchy chování u dětí v dětském kolektivu
 • CTA: Efektivní výchova a vzdělání u dětí v MŠ s autismem
 • Nautis: Jak rozeznat autismus - modul 0: Autismus od narození do 3 let
 • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení.
 • ČZU - U3V: Klimatické změny a jejich vliv na zahradu

v roce 2023:

  • školení HACCP a hygienické minimum

  • Respirační onemocnění u dětí předškolního věku 

  • kurz R+R: Respektovat a být respektován 

  Aktivity:

  • vedoucí letních pobytových táborů
  • kuchařka na letních pobytových táborech
  • dobrovolník
  • ošetřovatelka seniorů  

  Vojta Styblík

  pomocný pracovník, údržba

  Vojta je akreditovaným hlavním vedoucím dětského tábora. Má tři děti. Hraje na kytaru a zpívá. V dětské skupině pracuje jako externista. Je po ruce, když je potřeba a umí opravit vše co je potřeba.

  Vzdělání:

  • učební obor s maturitou
  • semestr na ČVUT
  • hlavní vedoucí

  Další vzdělání:

  • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
  • MTS
  • velitel námořní jachty
  • kurzy vaření v NZM
  • školení HACCP a hygienické minimum
  • první pomoc 4 hodiny pro život

  Aktivity

  • dobrovolník na "moravských povodních" v roce 1997
  • vedoucí na letních táborech
  • kapitán (říční, pobřežní, námořní)
  • zpěv a hra na kytaru
  • florbal

  Vlastimila Hofmanová

  pečující osoba 

  Míla je dětská zdravotní sestra s celoživotní praxí. Léta pracovala jako zdravotnice na dětských letních táborech. V současné době je v důchodu, v dětské skupině vypomáhá vždy, když je to potřeba a to je často. Do DS Klub Quiq dochází pravidelně číst v rámci projektu Babička a dědeček do školky (Celé Česko čte dětem).

  Vzdělání:

  • dětská zdravotní sestra
  • zdravotník

  Další vzdělávání v roce 2022:

  • MPSV: Adaptace a rozvoj dítěte
  • MPSV: Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu
  • MPSV: Pohyb jako cesta správného vývoje
  • MPSV: Děti se speciálními potřebami: péče o "hyperaktivní" děti
  • MPSV: Péče a manipulace s kojencem od 6. do 12. měsíce věku metodou Evy Kiedroňové

  Další vzdělávání v roce 2023: