ceník

platný od 1.9.2023 do 31.1.2024


Měsíční paušál docházky pro děti 1 - 3* roky

Měsíční paušál docházky pro děti 3 - 5 let

Celodenní docházka

paušálně

4 720 Kč

Dopolední docházka

paušálně 

3 720 Kč

Celodenní docházka

paušálně

8900 Kč

*s převisem k 31.8. po třetích narozeninách 


stravné

dopolední svačina

+ pitný režim 

30 Kč/den

oběd

polévka, hlavní jídlo, pitný režim 

90 Kč/den

odpolední svačina

+ pitný režim 

30 Kč/den

 


Registrační poplatek 

Pro závazné přihlášení dítěte do dětské skupiny Klub Quiq je nutné zaplatit nevratný rezervační poplatek splatný k podpisu smlouvy. 

1 500 Kč


Měsíční paušál zahrnuje:

 • individuální přístup
 • propracovaný plán výchovy a péče 
 • kvalifikovanou pečující osobu
 • podnětné prostředí
 • pomůcky na tvoření
 • ložní prádlo, bryndák
 • plně vybavenou lékárničku
 • jídelníček vypracovaný ve spolupráci s nutričními specialistkami z Nehladu, splňující spotřební koš
 • pitný režim během celého dne (voda, neslazený čaj ovocný či bylinný, atd.) 

Měsíční paušál nezahrnuje:

 • papírové kapesníky
 • vlhčené ubrousky
 • pleny pro plenkové děti 
 • vstupy na výlety, divadla, atd. 

Platba a platební podmínky 

 • Platby za docházku se provádějí měsíc předem, bezhotovostně na bankovní účet 2901311649/2010 nejpozději k 25. dni v daním kalendářním měsíci pro měsíc následující.
 • Platby za stravu se provádějí zvlášť zpětně, bezhotovostně na bankovní účet 2901311649/2010 nejpozději k 10. dni za měsíc předcházející. 
 • Děti mají nárok na náhradu docházky po dobu 90 dní (v případě volné kapacity dětské skupiny), po uplynutí této doby nárok na docházku propadá. 
 • Registrační poplatek je nevratný. 

Sleva na dani za umístění dítěte v dětské skupině

Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:

 • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
 • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
 • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Uplatnění slevy za umístění dítěte:

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.

V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. 

Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:

 • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
 • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.


Co když bude dítě chodit do dětské skupiny jen několik měsíců v roce?
V případě, že dítě navštěvovalo DS pouze několik měsíců v daném roce, je i přesto možné slevu nárokovat. Školkovné pak bude činit tolik, kolik daný rodič zaplatil za umístění dítěte v předškolním zařízení během dané části roku.