Nadstavbové aktivity

Na výlety s dětmi vyrážíme do blízkého okolí Suchdola, i se s nimi pouštíme o kousek dál. Aneb kde všude jsme byli od roku 2019:

en-Ekoškolka

23/11/2023

Ekoškolka je mezinárodní vzdělávací program, který probíhá v 55 zemích světa.

Letos jsme se poprvé připojili k projektu, který pořádá Česká obec sokolská s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt se zaměřuje na předškoláky i děti mladšího školního věku. Klade si za cíl děti všestranně pohybově rozvíjet, tak aby vnímali pohyb jako přirozenou součást svých životů. Projektem...

Stali jsme se na týden obyčejnými hrdiny a udělali něco pro sebe a své okolí, pro Planetu Zemi. Účastí na této kampani jsme sice nezastavili klimatické změny, ale ukázali jsme si, že my sami můžeme změnit své chování a odlehčit planetě Zemi.

Tradiční podzimní výzva, jejímž cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do škol(k)y pěšky. Výzva Pěšky do škol(k)y proběhne v rámci Evropského týdne mobility 16.-22. 9.

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20...

Je mezinárodní výukový program, který běží v 21 zemích světa. V České republice jej koordinuje sdružení TEREZA se sídlem v Praze. Do programu se zapojují základní školy i jiné vzdělávací zařízení z celé ČR.

Být blíž přírodě, vnímat spojení mezi člověk a přírodou. Pozorovat ptactvo nejen na krmítku, ale i pod ním. To je Živá zahrada. Do soutěže jsme se poprvé přihlásili v roce 2018. Od té doby se pravidelně účastníme zimního a jarního kola soutěže Živá zahrada pořádaného ČSOP. Od zimy 2019 i v rámci PVP Dětské skupiny Klub Quiq. ID číslo...