en-Se sokolem do života

23/11/2023

Letos jsme se poprvé připojili k projektu, který pořádá Česká obec sokolská s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt se zaměřuje na předškoláky i děti mladšího školního věku. Klade si za cíl děti všestranně pohybově rozvíjet, tak aby vnímali pohyb jako přirozenou součást svých životů. Projektem děti provází plyšový maskot sokolík Pepík a kreslené postavičky pěti zvířátek (opička, veverka, kobylka, beruška a ježek).  

Každé dítě, které dochází do DS Klub Quiq má ve svém portfoliu svůj sešit do které dostane po splnění zadání motivační samolepku. Projekt není zaměřen výkonnostně, je zaměřen na pohyb jako takový. 

K projektu jsme se přidali, jako k smyslu plnému ukotvení naší pohybové snahy s dětmi. Navíc se nám moc líbí zapojení rodičů do projektu. Pro rodiče a děti jsou připraveny "domácí úkoly". Rodiče, se tak mohou spolupodílet na aktivitách DS Klub Quiq doma společně se svými dětmi.