Příměstské tábory a pobytový tábor 

Pořádáme příměstské tábory v Praze - Suchdol  a pobytový tábor v Roztokách

Příměstské tábory jsou zaměřené na děti předškolního věku (3 - 6 let) a jsou plné zábavy, her, výletů, tvoření. Výlety jsou plánovány na každém turnusu příměstského tábora zvlášť dle aktuálního počasí a situace. 

Pobytový tábor je zaměřen na začlenění dětí ve věku 5-12 let s SVP či dětí s PAS do do kolektivu zdravých dětí v blízkosti přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché Údolí . 

V rámci táborů dbáme na zdravý životní styl, bohatou a pestrou stravu, pravidelný pohyb. Dětem připravujeme jídelníček z lokálních surovin. Potraviny čerpáme primárně ze zdrojů ČZU. Obědy v rámci příměstských táborů dováží firma Bionea. V rámci pobytového tábora pro děti vaří zkušené kuchařky.

Stravování dětí a pitný režim je vždy zahrnut v ceně tábora. 

Příměstské tábory pořádáme na adrese: Budyňská 232/20, 165 00 Praha - Suchdol

Pobytový tábor pořádáme na adrese: Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z. s. Roztoky 


Léto 2024  

Program a termíny připravujeme.... Více informací v únoru 2024.