en-Ekoškolka

23/11/2023

Ekoškolka je mezinárodní vzdělávací program, který probíhá v 55 zemích světa.

Učí děti nenásilnou cestou lásce k přírodě a k životnímu prostředí.

  • Pečuje o zdravý životní styl dětí, o zlepšování životního prostředí ve svém okolí.
  • Umožňuje dětem každodenní pobyt v zahradě v přírodním stylu, k aktivnímu učení dětí pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v přírodě.

Program Ekoškolka se řídí metodikou 7 kroků a řeší 4 základní témata:

  • prostředí školy
  • voda
  • odpady
  • jídlo

Od září 2022 se připojujeme k programu Ekoškola - Ekoškolka. Proč? Protože děti vychováváme ke vztahu k přírodě, k odpovědnosti za své jednání ať jsou maličcí či trošku větší. Záleží nám na naší planetě a protože chceme, aby se nám všem na ní dobře žilo. V rámci kampaně obyčejného hrdinství, ke které se připojila víc jak půlka rodičů jsme si mohli vyzkoušet být EKO a zjistit, že tudy vede cesta v rámci enviromentální výchovy, kterou chce MPSV, aby jsme zapracovali do PVP (plánu výchovy a péče). 

Takže ekoškolka byla jasná volba. Nenajdete u nás striktně eko výrobky ani prostor bez plastů. ALE, stanovili jsme si dosažitelné cíle jak být víc v souladu s přírodou. 

Co u nás najdete? Najdete u nás přátelské prostředí, které se zamýšlí nad svým dopadem na přírodu. Prostředí, které chce být zodpovědné, víc budovat než ničit a uvědomuje si svůj dopad na okolí. Co děláme? Vychováváme děti ke vztahu ke svému okolí, k přírodě. Ukazujeme dětem, běžný koloběh života. 

Naše témata:

VODA - šetříme vodou, využíváme dešťovou vodu 

PROSTŘEDÍ ŠKOLKY - esteticky pěkné, plné zeleně,  

JÍDLO A SVĚT - lokální potraviny na svačiny, neplýtvání potravinami, kompostování, 

ODPADY - 3xR, (Reduce, Reuse, Recycle) snižujeme odpad, znovu používáme, recyklujeme  

ENERGIE - energii čerpáme z tepelného čerpadla, solárních panelů

DOPRAVA - zapojení se do projektu Pěšky městem

BIODIVEZITA - přírodní zahrada plná hmyzu a jiného zvířectva