en-Celé česko čte dětem

11/04/2021

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Dětská skupina Klub Quiq se do projektu zapojila v lednu 2020. Dětem poskytujeme příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Každodenní četba dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost.Četba jako taková upevňuje pouto mezi dítětem a dospělým. Chvilka strávená při četbě knihy nabízí jedinečný čas pro setkání s fantazií, postavami, hodnotami, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje přirozenou zvídavost.Děti mají čtení rády, proto můžeme dětem číst častěji a pokud budou rodiče mít chuť, můžou se připojit do projektu s námi.

Dětem čteme každý den při dopoledních činnostech, pro zklidnění po obědě a odpočinku, s dětmi čteme obrázkové čtení atd.

Podrobnější informace o kampani CČČD najdete na Celé Česko čte dětem (v sekci Pro rodiče se dozvíte užitečné rady, jak se čtením začít i u nejmenších dětí, co ANO a co NE při čtení dětem, atp.)