Náš tým

Náš tým se skládá z lidí, kteří mají srdce na správném místě, mají svou práci rádi a v oboru péče o dítě se stále dále vzdělávají, což je po osobní i profesní stránce posouvá stále dále. 

Tereza Styblíková

vedoucí DS, pečující osoba

Tereza je profesionální chůva a vedoucí DS Klub Quiq. Sama má tři vlastní děti. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v administrativní oblasti. Po narození dětí se začala zaměřovat na péči o děti.

Vzdělání:

 • středoškolské s maturitou
 • pomaturitní studium jazyků
 • Speciální pedagogika - Sociální a masová komunikace
 • chůva
 • zdravotník
 • Hlavní vedoucí
 • Asistent pedagoga

Další vzdělání

v roce 2018:

 • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"(kód 69-017-M)
 • Správa národního parku Šumava: "Pojďme na to od lesa"

v roce 2019:

 • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594)
 • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
 • Nautis: Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

v roce 2020:

 • IVPD: Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu

v roce 2021:

 • MPSV: Grafomotorika u dětí
 • MPSV: Jak porozumět základním potřebám dětí a jak být podporující a povzbuzující pečující osobou
 • MPSV: Výchova srdcem
 • MUNI - CŽV - Pedagog volného času

v roce 2022:

 • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení.
 • Vše pro jesle a školky: Tvořte v Canvě
 • Člověk v tísni: Společně k lepší škole - Příběh Sama
 • MUNI - CŽV - Asistent pedagoga

v roce 2023:

 • první pomoc 4 hodiny pro život
 • školení HACCP a hygienické minimum
 • Podávání léků a léčivých přípravků dětem v DS 
 • kurz R+R: Respektovat a být respektován 

v roce 2024:

 • konference Tvořivá školka, workshop "Centra aktivit v zahradě", workshop "Okna do přírody"
 • akreditovaný vzdělávací program: Se Sokolem do života - seminář pro pedagogické pracovníkyRenata Krajči

hlavní pečující osoba

Renata je profesionální chůva a hlavní pečující osoba v DS Klub Quiq. Celý život pracuje s dětmi jako vedoucí letních táborů. Sama jedno dítě vychovala, je babičkou třem vnoučatům. Pracovala jako dobrovolník i jako ošetřovatelka seniorů.

Vzdělání:

 • učební obor s maturitou
 • chůva
 • zdravotník

Další vzdělání

v roce 2016:

 • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód 69-017-M)

v roce 2019

 • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594)

v roce 2021

 • Český červený kříž: První pomoc u dětí

v roce 2022

 • IVPD: Specifické poruchy chování u dětí v dětském kolektivu
 • CTA: Efektivní výchova a vzdělání u dětí v MŠ s autismem
 • Nautis: Jak rozeznat autismus - modul 0: Autismus od narození do 3 let
 • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení.
 • ČZU - U3V: Klimatické změny a jejich vliv na zahradu

v roce 2023:

 • školení HACCP a hygienické minimum

 • Respirační onemocnění u dětí předškolního věku 

kurz R+R: Respektovat a být respektován 

v roce 2024:

 • konference Tvořivá školka, workshop "Centra aktivit v zahradě", workshop "Přínosné riziko"

Aktivity:

 • vedoucí letních pobytových táborů
 • kuchařka na letních pobytových táborech
 • dobrovolník
 • ošetřovatelka seniorů  

Vojta Styblík

pečující osoba, údržba, pomocný pracovník

Vojta je akreditovaným hlavním vedoucím dětského tábora. Má tři děti. Hraje na kytaru a zpívá. V dětské skupině pracuje jako externista. Je po ruce, když je potřeba a umí opravit vše co je potřeba, v roce 2024 si dodělává rekvalifikaci na řádného člena týmu a to "Chůva v dětské skupině". 

Vzdělání:

 • učební obor s maturitou
 • semestr na ČVUT
 • hlavní vedoucí

Další vzdělání:

 • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
 • MTS
 • velitel námořní jachty
 • kurzy vaření v NZM

v roce 2023:

 • školení HACCP a hygienické minimum
 • první pomoc 4 hodiny pro život

v roce 2024:

 • rekvalifikace "chůva v dětské skupině"

 • instruktor VMP (vůdců malých plavidel)

Aktivity

 • dobrovolník na "moravských povodních" v roce 1997
 • vedoucí na letních táborech
 • kapitán (říční, pobřežní, námořní)
 • zpěv a hra na kytaru
 • florbal

Vlastimila Hofmanová

pečující osoba 

Míla je dětská zdravotní sestra s celoživotní praxí. Léta pracovala jako zdravotnice na dětských letních táborech. V současné době je v důchodu, v dětské skupině vypomáhá vždy, když je to potřeba a to je často. Do DS Klub Quiq dochází pravidelně číst v rámci projektu Babička a dědeček do školky (Celé Česko čte dětem).

Vzdělání:

 • dětská zdravotní sestra
 • zdravotník

Další vzdělávání v roce 2022:

 • MPSV: Adaptace a rozvoj dítěte
 • MPSV: Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu
 • MPSV: Pohyb jako cesta správného vývoje
 • MPSV: Děti se speciálními potřebami: péče o "hyperaktivní" děti
 • MPSV: Péče a manipulace s kojencem od 6. do 12. měsíce věku metodou Evy Kiedroňové

v roce 2023:

 • MPSV: Emoční inteligence
 • MPSV: Jak si s dětmi hrát
 • MPSV: Respektující komunikace s dítětem 

 v roce 2023:

 • MPSV: Emoční inteligence