Básničky

Dobrý den

Dobrý den, dobrý den, (Stojíme snožmo, ruce za zády.)
dneska máme krásný den. (Rukama opisujeme velký kruh - slunce)
Máme ruce na tleskání, (tleskáme)
a nožičky na dupání. (dupeme)
Dobrý den, dobrý den, (Stojíme snožmo, ruce za zády.)
dneska si to užijem. (tleskáme a dupeme)


Bačkorky

Já mám krásné bačkorky
na doma i do školky.
Na nožkách se pěkně nosí,
už nebudeme chodit bosí.
(básničku říkáme při obouvání bačkor)

Brambora

Kutálí se ze dvora (mele rukama)
velikánská brambora (nahoru ruce, udělat kruh a jako ukázat, jak je brambora veliká)                  
neviděla (zakryje si rukama oči),                                                                                                        neslyšela (zakryje si rukama uši)spadla na ni závora. (zvedne ruce a plácne je dolů, jako když padá závora, a sedne si do dřepu).

Kam padáš ty závoro? (dělá prstem "ty ty ty")
na tebe ty bramboro (ukazuje dopředu)
Kdyby tudy projel vlak (dělá rukama pohyb, jako když člověk běží)
byl by z tebe bramborák. (natáhne ruce před sebe a jedna nahoře, jedna dole a tleská - jako naznačuje, že z brambory vlak udělá placku)


Brouk

Leze leze brouk, (lezeme po čteřech)
vítr do něj fouk. (foukáme pusou jako vítr)
Překulil se na záda (lehneme si na záda a zvedneme ruce a nohy)
a teď kope nohama. (třepeme rukama a nohama)


Dešťové kapičky

Dešťové kapičky dostaly nožičky. (V dřepu prsty ťukáme do podlahy) 
Ťapaly po plechu, dělaly neplechu. (Klekneme si a dlaněmi bušíme do podlahy.)

Kocour spal v okapu, (Hlavu opíráme o dlaně a předstíráme spánek.)


Dvě

Mám dvě oči na koukání, ( zakryjeme a odkryjeme rukama oči)

mám dvě uši k naslouchání, (rukama si zakryjeme uši)

mám dvě nohy na kopání (kopeme nohama)

a dvě ruce na mazlení (obejmeme sebe sami nebo kamaráda).


Hlava, ramena, kolena, palce 

Hlava, ramena, kolena palce,
kolena, palce, kolena, palce. 
Hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos. 
(ukazujeme dle říkanky, nejprve pomalu, pak se tempo zrychluje) 

Holub

Stojí holub na báni,
z výšky kouká do strání.
Ve větru se otáčí,
nikdo z nás mu nestačí.

Kašička

Míchám, míchám kašičku, pro dědu i babičku.

Olizuji vařečku, to je dobré panečku.

(Obě ruce sevřeme v pěst, přičemž jedna ruka uchopí palec druhé ruky. Krouživými pohyby 


Klubíčko

Podívej se babičko, uteklo mi klubíčko.

Kutálí se po kuchyni, pozor, ať se neušpiní.

Rychle běžím, už ho mám, ráda ti ho namotám.

(točíme jednou rukou kolem druhé a napodobujeme tak kutálení klubíčka)


Kolo, kolo mlýnský

Kolo kolo mlýnský za čtyři rýnský (držíme se za ruce a točíme se v kruhu).

Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác (dřep).

Vezmeme si hoblík pilku, zahrajem si ještě chvilku (klekneme si na jedno koleno, zvednou zadeček, levou rukou pokrčí, pravou také a naznačují řezání).

Až to kolo spravíme tak se zatočíme (vyskočí a zatočí se).


Kočičí rozcvička

Každý den se po ránu jako kotě protáhnu Jedna druhá tlapka (vrátíme se na všechny čtyři) to je moje rozcvička

(Klečíme na všech čtyřech, dlaně opřené v předpažení o zem. Pravou paži zvedáme nahoru a současně otáčíme trup vpravo. Očima sledujeme pohyb dlaně. Totéž provádíme na druhou stranu. Opakujeme dvakrát na každou stranu.)


Myška tanečnice

Měl jsem myšku tanečnici (dáme ruce v bok a točíme trupem vlevo, vpravo),

tancovala po světnici (zatočíme se dokola),

byla černá a bílá (pravou ruku vystrčíme dlaní nahoru, pak totéž levou),

každému se líbila (zatleskáme).

Když jsem přišel ze dvorečka (dáme ruce v bok točíme trupem vlevo, vpravo),

točila se dokolečka (zatočíme se dokola),

dupla tam a dupla sem (pravou nohou dupneme doprava, levou doleva),

mrskla fouskem pod nosem (prsty přejedeme sem tam pod nosem).


Medvěd 

Brum, brum, brum, 
medvěd staví dům.
(rozkročeni s rozpažením se ukláníme do stran)
Napřed stěny, (zastavíme se ruce vzpažíme)
potom střechu, (spojíme ruce nad hlavou do tvaru střechy)
pak se svalí do pelechu. (skrčíme se do dřepu a lehneme si na zem)

Ptáčci 

Letí ptáčci domů, 

cvrlikají k tomu. 

Křidélky nám mávají,

k máme domů spěchají.

(Paže ohneme v loktech, dlaně dáme na ramena a vytvoříme tak malá křidélka. Lokty zvedáme. střídavě nahoru a dolů


Prsty

Všechny moje prsty. (natáhneme ruce s rozevřenými prsty)

schovaly se v hrsti (zavřeme ruce v pěst)

Spočítám je hned

jeden, dva, tři, čtyři, pět. (postupně )


Okénko 

Kouknu z okna ven, 
jaký bude den.
Jestli svítí sluníčko,
bude hezky matičko.
(Propletením prstů spojíme obě ruce a natáhneme před sebe. Paže zvedáme nahoru a dolu)  

Sníh

Padá sníh, padá sníh, (Sedíme a prsty naznačíme padání sněhu.)

pojedeme na saních (Pokrčíme nohy a rukama se odstrkujeme vpřed.)

Pojedeme z kopce dolů, (Kýveme trupem se skrčeným nohám.)

narazíme na stodolu. (Předkloníme se a bouchneme rukama o zem.)

Padá sníh, (Opět naznačíme padání sněhu.)

pojedeme na saních. (Vsedě se posunujeme dopředu.)


Sýkorka

Včera večer na dvorku,

zahlédl jsem sýkorku.

Říkala mi babička,

že tam zobe zrníčka.

(Z jedné i druhé ruky vytvoříme špetku. Otvíráním a zavíráním ruky napodobujeme otvírání zobáčku.)


Tělo 

To jsou uši, to jsou oči, (ukazujeme dle říkanky) 

za kytičkami se točí. (dáme ruce v bok a otáčíme se v pase ze strany na stranu)

To je pusa, to je nos, (ukazujeme dle říkanky)

kdo to neví, ten je kos. (tleskáme do rytmu)

To jsou ruce, to jsou nožky, (ukazujeme dle říkanky) 

zadupeme do podložky. (cvičíme dle říkanky)


Uklízení 

V pokojíčku mám rád čisto,

hračky sklízím na své místo.

Žádnou hračku nehledám,

protože vím, kde ji mám.

Uklizena na svém místě, 

čeká na mě - to vím jistě.

(básničku říkáme při uklízení hraček)   


Vítr

Fouká vítr, fouká,

potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,

pocuchá jim hlavičku.

(Obě paže zvedneme nad hlavu a vytáhneme se až do konečků prstů. Ukláníme se v pase, ruce ohýbáme do stran.)  


Zajíc

Běží zajíc po poli,

nožičky ho nebolí.

Přeskakuje hroudy hlíny,

není ani trochu líný.

(Skáčeme ve stoji snožmo. Snažíme se doskočit co nejdál. Při skoku nám pomáhá švih rukou.


Žába

Leze žába po žebříku, (napodobujeme lezení po žebříku)

natahuje elektriku. (opakovaně předpažíme a rozpažíme)

Nejde to, nejde to, (kroutíme rukama na znamení ne, jako když šroubujeme žárovku)

necháme to na léto. (tleskáme rukama)