Básničky

Myška tanečnice

Měl jsem myšku tanečnici (dáme ruce v bok a točíme trupem vlevo, vpravo),

tancovala po světnici (zatočíme se dokola),

byla černá a bílá (pravou ruku vystrčíme dlaní nahoru, pak totéž levou),

každému se líbila (zatleskáme).

Když jsem přišel ze dvorečka (dáme ruce v bok točíme trupem vlevo, vpravo),

točila se dokolečka (zatočíme se dokola),

dupla tam a dupla sem (pravou nohou dupneme doprava, levou doleva),

mrskla fouskem pod nosem (prsty přejedeme sem tam pod nosem).

Brambora

Kutálí se ze dvora  (mele rukama)
velikánská brambora (nahoru ruce, udělat kruh a jako ukázat, jak je brambora veliká)

neviděla (zakryje si rukama oči), 

neslyšela (zakryje si rukama uši)
spadla na ni závora. (zvedne ruce a plácne je dolů, jako když padá závora, a sedne si do dřepu).
Kam padáš ty závoro? (dělá prstem "ty ty ty")
na tebe ty bramboro (ukazuje dopředu)
Kdyby tudy projel vlak (dělá rukama pohyb, jako když člověk běží)
byl by z tebe bramborák. (natáhne ruce před sebe a jedna nahoře, jedna dole a tleská - jako naznačuje, že z brambory vlak udělá placku)

Kolo, kolo mlýnský

Kolo kolo mlýnský za čtyři rýnský (držíme se za ruce a točíme se v kruhu).

Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác (dřep).

Vezmeme si hoblík pilku, zahrajem si ještě chvilku (klekneme si na jedno koleno, zvednou zadeček, levou rukou pokrčí, pravou také a naznačují řezání).

Až to kolo spravíme tak se zatočíme (vyskočí a zatočí se).

Dobrý den

Dobrý den, dobrý den, (Stojíme snožmo, ruce za zády.)
dneska máme krásný den. (Rukama opisujeme velký kruh - slunce)
Máme ruce na tleskání, (tleskáme)
a nožičky na dupání. (dupeme)
Dobrý den, dobrý den, (Stojíme snožmo, ruce za zády.)
dneska si to užijem. (tleskáme a dupeme)

Prsty

Všechny moje prsty. (natáhneme ruce s rozevřenými prsty)

schovaly se v hrsti (zavřeme ruce v pěst)

Spočítám je hned

jeden, dva, tři, čtyři, pět. (postupně )

Žába

Leze žába po žebříku, (napodobujeme lezení po žebříku)

natahuje elektriku. (opakovaně předpažíme a rozpažíme)

Nejde to, nejde to, (kroutíme rukama na znamení ne, jako když šroubujeme žárovku)

necháme to na léto. (tleskáme rukama)

Zajíc

Běží zajíc po poli,

nožičky ho nebolí.

Přeskakuje hroudy hlíny,

není ani trochu líný.

(Skáčeme ve stoji snožmo. Snažíme se doskočit co nejdál. Při skoku nám pomáhá švih rukou.

Vítr

Fouká vítr, fouká,

potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,

pocuchá jim hlavičku.

(Obě paže zvedneme nad hlavu a vytáhneme se až do konečků prstů. Ukláníme se v pase, ruce ohýbáme do stran.)  

Kočičí rozcvička

Každý den se po ránu jako kotě protáhnu Jedna druhá tlapka (vrátíme se na všechny čtyři) to je moje rozcvička

(Klečíme na všech čtyřech, dlaně opřené v předpažení o zem. Pravou paži zvedáme nahoru a současně otáčíme trup vpravo. Očima sledujeme pohyb dlaně. Totéž provádíme na druhou stranu. Opakujeme dvakrát na každou stranu.)

Dvě

Mám dvě oči na koukání, ( zakryjeme a odkryjeme rukama oči)

mám dvě uši k naslouchání, (rukama si zakryjeme uši)

mám dvě nohy na kopání (kopeme nohama)

a dvě ruce na mazlení (obejmeme sebe sami nebo kamaráda).

Sýkorka

Včera večer na dvorku,

zahlédl jsem sýkorku.

Říkala mi babička,

že tam zobe zrníčka.

(Z jedné i druhé ruky vytvoříme špetku. Otvíráním a zavíráním ruky napodobujeme otvírání zobáčku.)

Sníh

Padá sníh, padá sníh, (Sedíme a prsty naznačíme padání sněhu.)

pojedeme na saních (Pokrčíme nohy a rukama se odstrkujeme vpřed.)

Pojedeme z kopce dolů, (Kýveme trupem se skrčeným nohám.)

narazíme na stodolu. (Předkloníme se a bouchneme rukama o zem.)

Padá sníh, (Opět naznačíme padání sněhu.)

pojedeme na saních. (Vsedě se posunujeme dopředu.)

Klubíčko

Podívej se babičko, uteklo mi klubíčko.

Kutálí se po kuchyni, pozor, ať se neušpiní.

Rychle běžím, už ho mám, ráda ti ho namotám.

(točíme jednou rukou kolem druhé a napodobujeme tak kutálení klubíčka)


Kašička

Míchám, míchám kašičku, pro dědu i babičku.

Olizuji vařečku, to je dobré panečku.

(Obě ruce sevřeme v pěst, přičemž jedna ruka uchopí palec druhé ruky. Krouživými pohyby 

Dešťové kapičky

Dešťové kapičky dostaly nožičky. (V dřepu prsty ťukáme do podlahy) 
Ťapaly po plechu, dělaly neplechu. (Klekneme si a dlaněmi bušíme do podlahy.)

Kocour spal v okapu, (Hlavu opíráme o dlaně a předstíráme spánek.)