Básničky

Dvě 

Mám dvě oči na koukání, ( zakryjeme a odkryjeme rukama oči)

mám dvě uši k naslouchání, (rukama si zakryjeme uši)

mám dvě nohy na kopání (kopeme nohama)

a dvě ruce na mazlení (obejmeme sebe sami nebo kamaráda).


Kočičí rozcvička

Každý den se po ránu

jako kotě protáhnu

Jedna druhá tlapka (vrátíme se na všechny čtyři)

to je moje rozcvička 

(Klečíme na všech čtyřech, dlaně opřené v předpažení o zem. Pravou paži zvedáme nahoru a současně otáčíme trup vpravo. Očima sledujeme pohyb dlaně. Totéž provádíme na druhou stranu. Opakujeme dvakrát na každou stranu.)


Sníh

Padá sníh, padá sníh, (Sedíme a prsty naznačíme padání sněhu.)

pojedeme na saních (Pokrčíme nohy a rukama se odstrkujeme vpřed.)

Pojedeme z kopce dolů, (Kýveme trupem se skrčeným nohám.)

narazíme na stodolu. (Předkloníme se a bouchneme rukama o zem.)

Padá sníh, (Opět naznačíme padání sněhu.)

pojedeme na saních. (Vsedě se posunujeme dopředu.)

Vítr 

Fouká vítr, fouká,

potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,

pocuchá jim hlavičku.

(Obě paže zvedneme nad hlavu a vytáhneme se až do konečků prstů. Ukláníme se v pase, ruce ohýbáme do stran.)  

Jabloňka

Na zahrádku chodíváme, na stromy se podíváme. (chůze)

Jeden z nich je maličký, jako malé dětičky. (dřep)

Roste, roste s jablíčky, (vztyk, otáčíme trupem, ruce v upažení)

pro kluky i holčičky. (tleskneme)

Zajíc

Běží zajíc po poli, 

nožičky ho nebolí.

Přeskakuje hroudy hlíny,

není ani trochu líný.

(Skáčeme ve stoji snožmo. Snažíme se doskočit co nejdál. Při skoku nám pomáhá švih rukou.

Dobrý den

Dobrý den, dobrý den, (Stojíme snožmo, ruce za zády.)
dneska máme krásný den. (Rukama opisujeme velký kruh - slunce)
Máme ruce na tleskání, (tleskáme)
a nožičky na dupání. (dupeme)
Dobrý den, dobrý den, (Stojíme snožmo, ruce za zády.)
dneska si to užijem. (tleskáme a dupeme)

ČEPICE

Když je zima, když je mráz,

čepička, ta hřeje nás.

Přetáhnu ji přes uši,

každému tak nesluší.

Je to skvělé - je to prima,

už mi není venku zima.


RUKAVIČKY

Když se venku ochladí,

mně to vůbec nevadí.

Obléknu si rukavičky,

co jsem dostal od babičky.

Venku mě pak nezebe,

jedny mám i pro tebe.


SÝKORKA

Včera večer na dvorku,

zahlédl jsem sýkorku.

Říkala mi babička,

že tam zobe zrníčka.

(Z jedné i druhé ruky vytvoříme špetku. Otvíráním a zavíráním ruky napodobujeme otvírání zobáčku.)

TÍP TÍP TÍP

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.

Poprali se na keříčku, vytrhi si po peříčku.

Típ, típ típ, vrabec vrabce štíp. 

HUBOVAL VRABČÁK

Huboval vrabčák na zimu, (tři krát tleskneme)

škoda, že nemám peřinu. (tři krát dupneme)

Studí mě nohy, zebe mě nos, (tři krát tleskneme)

protože skáču i v zimě bos. (tři krát dupneme)