režim dne

Pro děti je velmi důležitá rutina a stejné, opakující se rituály. Naše dny vypadají vesměs stejně. Scházíme se mezi půl osmou až devátou hodinou. Než se všechny děti sejdou hrají si dle libosti. Oblíbená jsou auta, kuchyňka, ale i prohlížení si knížek. Úderem deváté hodiny se přivítáme uvítací pohybovou básničkou "Dobrý den" (básničky najde zde). Následuje blok pohybových básniček, kdy opakujeme známé básničky a každý týden přidáváme novou pohybovou básničku. Řízená činnost zahrnuje tvůrčí činnost, didaktické hry, hry na podporu jemné i hrubé motoriky, pracovní listy, atd. Poté následuje dopolední hygiena (nočník/wc, mytí rukou) a svačina. Po svačině vyrážíme ven, na zahradu, procházku, na hřiště, do lesa, na výlet vždy s ohledem na týdenní plán. Vracíme se pře dvanáctou, následuje hygiena (nočník/wc, mytí rukou) a oběd. Po obědě odchází některé děti domů, jiné se připravují na polední klid. Od jedné do třetí hodiny máme polední klid, děti poslouchají mluvené slovo, meditační hudbu. Z praxe víme, že šest ze šesti dětí usne. Mají tolik sociálních podnětů a vjemů, pohybu, že to uspí i zaryté nespáče. Po poledním klidu následuje hygiena a odpolední svačina. Po svačince následuje prostor pro volnou hru než děti odejdou domů. 

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra

9:00 - 9:10 ranní kruh - společné přivítání, komunikační aktivity, pohybové básničky

9:10 - 9:30 řízená činnost - týkající se týdenního tématu

9:30 - 10:00 hygiena, svačina - nácvik hygienických návyků, podpora samostatnosti

10:00 - 12:00 pobyt venku - na zahradě, procházka, výlet po okolí, volná hra - písek, hřiště

12:00 - 12:45 hygiena, oběd - nácvik hygienických návyků, podpora samostatnosti, podpora samostatného stravování a pití, používání příboru (do 3 let lžíce, od 3 let vidlička), dopomoc u nejmenších, příprava na odpočinek, nácvik hygienických návyků, podpora sebeobsluhy

12:45 - 13:00 odchod/příchod dětí - vyzvedávání dětí, které jsou jen na dopolední program, individuální zpětná vazba rodičům, příchod dětí na odpolední program

13:00 - 15:00 polední klid - literární program (četba pohádky, mluvené slovo, poslech klidné hudby), podpora odpočinku, klidového režimu.

15:00 - 15:30 hygiena, svačina - nácvik hygienických návyků, podpora samostatnosti, sebeobsluhy

15:30 - 16:30 volná hra, odchod - vyzvedávání dětí, pobyt na zahradě, individuální zpětná vazba rodičům 

OMLUVY provádějte do 8:00 hodin omlouvaného dne sms/telefonicky na tel.číslo: 727 815 208 nebo přes IT školku