Harmonogram dne

7:30 - 9:00 příchod dětí, příchod dětí  

Děti přicházejí do dětské skupiny dle potřeb rodičů v čase od 7:30 do 9:00 hodin. Po příchodu se děti loučí s rodiči ve dveřích a následně odchází samy do šatny, kde si odloží věci na ven. Děti si uloží věci na své místo, obují si přezuvky. Pečující osoba dětem v případě potřeby dopomůže. Proč jsme rádi, když dětem ráno nepomáhají rodiče? Děti mohou trénovat sebeobsluhu a samostatnost. Po přivítá ní se (pozdravu) s dětmi vstupují do denní místnosti, kde následuje volná hra. Volná hra vychází z přirozených potřeb a zájmů dětí. Dle doby příchodu se odvíjí délka volné hry. 

9:00 - 9:10 ranní kruh  

Řízené společné přivítání v rámci kolektivu. Vítáme se uvítací básničkou Dobrý den, dobrý den. Následně procvičujeme či se učíme nové pohybové básničky.  

9:10 - 9:30 řízená činnost

Řízená činnost je plánovaná pečující osobou, má jasně stanovený cíl a prostředky jak ho dosáhnout, vychází z obsahu plánu výchovy a péče.  Pečující osoba činnosti vhodně přizpůsobí aktuálním potřebám dětí či činnostem ve třídě právě probíhajícím. V rámci řízené činnosti probíhají logo hrátky, pohybové aktivity, hudební aktivity, výtvarné aktivity a další aktivity, dle týdenního plánu. 

9:30 - 10:00 hygiena a svačina 

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze při provádění hygienických a sebeobslužných úkonů samozřejmě přiměřeně k jejich věku, schopnostem a možnostem. V případě potřeby dětem dopomáháme. U plenkových dětí, po souhlasu s rodičem, děti vysazujeme na nočník. V sekci stravování naleznete aktuální jídelníček. Při jídle jsou děti vedeny k správnému používání a držení příboru a k dodržování pravidel stolování. Děti do jídla nenutíme.   

10:00 - 12:00 pobyt venku 

Každodenní pobyt venku je pro nás důležitý. Cílem pobytu venku je dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu. Při pobytu venku děti zdolávají nerovný terén, který jim pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace pohybu. Díky pobytu venku mohou děti přirozeným způsobem objevovat hranice svých sil. Pobyt venku pomáhá dětem budovat zájmem o jejich okolí. Při pobytu venku mohou děti sledovat změny ročního období, což jim napomáhá chápat svět a jeho fungování komplexně. K pobytu venku využíváme zahradu, blízké okolí - les, hřiště, ČZU, Libosad. 

12:00 - 12:45 hygiena a oběd 

Další příležitostí k trénování samostatnosti a sebeobsluhy je polední hygiena a oběd. Probíhá ve své podstatě stejně dopolední hygiena a svačina. Děti jsou vedeny k zásadám zdravého životního stylu a správnému stolování. Věříme, že příklady táhnou a proto pečující osoby stolují společně s dětmi. Děti vidí, že jíme společně to samé.    

12:45 - 13:00 odchod dětí 

V této době probíhá vyzvedávání dětí, které jdou po "O" (obědě) domů. Děti docházející na celodenní docházku se připravují na polední klid. Po obědě jdou děti na wc, umyjí si ruce po obědě, vyčistí si zuby (jedná se o nácvik čištění zubů bez pasty), převléknou se do pyžama.  

13:00 - 15:00 polední klid 

Polední klid je čas určený k odpočinku dětí. Názory rodičů a odborníků (Matějíček, Maslowova pyramida potřeb) na polední klid se značně liší, přesto pro všechny děti bez vyjímky platí polední klid. Děti odpočívají v řádně vyvětrané místnosti na vysokých matracích. Každé dítě na své vlastní matraci se svým polštářkem a  svou peřinkou. Spánek dětí je dle individuální potřeby dětí, některé děti pouze odpočívají. Při poledním klidu děti poslouchají audio pohádky. Z praxe víme, že většinou si starší děti samy řeknou co by rády poslouchaly dle své preference. Mezi neoblíbenější audio knihy poslouchané dětmi ve skupině bezesporu patří Kočičiny kocourka Damiána (Jiřina Bohdalová), Slyšíš, jak mluví stromy? (Martin Preiss a děti), Pohádky o skřítku Racochejlovi (Jiřina Bohdalová), To nejlepší pro nejmenší (různí), Dědečku, vyprávěj, Dědečku, ještě vyprávěj, Dědečku, už chodím do školy, Dědečku, vyprávěj o světě, vše čte Ladislav Špaček. 

15:00 - 15:30 hygiena a svačina

Po uplynutí doby poledního klidu děti vstávají samy nebo je budíme. Děti mladší 2 let necháváme dospat, dle potřeby. Děti trénují samostatnost a sebeobsluhu. Následuje odpolední svačina dle jídelníčku. 

15:30 - 16:30 volná hra, odchod dětí 

Nastává čas na volnou hru a odchod dětí domů. Děti odcházejí dle potřeb rodičů. Při příchodu rodiče zazvoní na zvonek. Pečující osoba na kameře zvonku zjistí, kdo z rodičů přišel. Dítě, pro které přišel rodič se začne připravovat na odchod domů z dětské skupiny. Rodič čeká na příchod dítěte u brány. 

Pro děti je velmi důležitá rutina a stejné, opakující se rituály. Naše dny vypadají vesměs stejně. Scházíme se mezi půl osmou až devátou hodinou. Než se všechny děti sejdou hrají si dle libosti. Oblíbená jsou auta, kuchyňka, ale i prohlížení si knížek. Úderem deváté hodiny se přivítáme uvítací pohybovou básničkou "Dobrý den" (básničky najde zde). Následuje blok pohybových básniček, kdy opakujeme známé básničky a každý týden přidáváme novou pohybovou básničku. Řízená činnost zahrnuje tvůrčí činnost, didaktické hry, hry na podporu jemné i hrubé motoriky, pracovní listy, atd. Poté následuje dopolední hygiena (nočník/wc, mytí rukou) a svačina. Po svačině vyrážíme ven, na zahradu, procházku, na hřiště, do lesa, na výlet vždy s ohledem na týdenní plán. Vracíme se pře dvanáctou, následuje hygiena (nočník/wc, mytí rukou) a oběd. Po obědě odchází některé děti domů, jiné se připravují na polední klid. Od jedné do třetí hodiny máme polední klid, děti poslouchají mluvené slovo, meditační hudbu. Z praxe víme, že šest ze šesti dětí usne. Mají tolik sociálních podnětů a vjemů, pohybu, že to uspí i zaryté nespáče. Po poledním klidu následuje hygiena a odpolední svačina. Po svačince následuje prostor pro volnou hru než děti odejdou domů. 

skupinka v kapse to je Twigsee

Každodenní chod skupinky najdou rodiče jednoduše v aplikaci Twigsee, omluvenky, nástěnka, fotky,  jídelníček, akce a mnoho dalšího ve vašem chytrém telefonu.