ceník - školkovné


CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Platný od 1.9.2021 - 30.6.2022


Dopolední docházka  

360,-Kč/den 

x počet zvolených dnů 

od 7:30 do 12:45 hodin

Celodenní docházka 

530,-Kč/den

 x počet zvolených dnů

od 7:30 do 16:30 hodin


Individuální docházka

 130,-Kč/hodina

Pro školní rok 21/22 přijímáme děti pouze k docházce na dva a více dnů v týdnu* (tz. pro minimální docházku 8x za měsíc). Cena za měsíc je vypočítána na základě vámi zvoleného počtu dnů docházky za týden (např. celodenní docházka 3 dny po/st/pá v září 2021 činní 13 docházek za celkovou cenu 6890,-Kč). 

Školné je vždy splatné k 10. dni následujícího kalendářního měsíce za odchozený měsíc (př. platba na měsíc září je splatná ke dni 10. října).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min.30 dni před jeho změnou).

Při podpisu smlouvy se hradí rezervační poplatek 50% dle zvoleného typu docházky. Poplatek je následně odečten od úhrady školkovného v prvním odchozeném měsíci.

Letní prázdniny měsíc červenec a srpen je řešen s rodiči individuálně (nahrazujeme formou příměstských táborů).

*V případě nenaplnění kapacity budou děti přijímány pro jednodenní docházku 

SLEVY

Sleva na dani za umístění dítěte v dětské skupině

Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:

  • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
  • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Jak uplatnit slevu za umístění dítěte

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.

V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.


Co když bude dítě chodit do dětské skupiny jen několik měsíců v roce?
V případě, že dítě navštěvovalo DS pouze několik měsíců v daném roce, je i přesto možné slevu nárokovat. Školkovné pak bude činit tolik, kolik daný rodič zaplatil za umístění dítěte v předškolním zařízení během dané části roku.