ceník

Měsíční paušál pro děti 1 - 3* roky

Celodenní docházka 4 - 5 dní

4 720 Kč

Celodenní docházka 3 - 2 dny

3 720 Kč

Půldenní docházka 4 - 5 dní

4 000 Kč

ldenní docházka 3 - 2 dny 

3 000 Kč

* platí pro děti i po tětích narozeninách k 31.8. daného roku 

Měsíční paušál pro děti 3 - 5 let

Celodenní docházka 4 - 5 dní  

8 500 Kč

Celodenní docházka 2 - 3 dny 

6 500 Kč

Půldenní docházka 4 - 5 dní 

5 000 Kč

Půl denní docházka 2 - 3 dny 

4 000 Kč

Individuální docházka 

hodina (každá započítaná hodina)

160 Kč

dopolední (7:30 - 13:00 hodin) 

500 Kč

celodenní (7:30 - 16:30 hodin) 

800 Kč

strava

Strava zahrnuje pitný režim, dle typu docházky svačinu (dopolední, odpolední), oběd (polévka, hlavní jídlo). Více o stravě se dozvíte v sekci stravování.

celodenní strava 

135 Kč

svačina

25 

oběd

85 Kč

Registrační poplatek 

Pro závazné přihlášení dítěte do dětské skupiny Klub Quiq je nutné zaplatit nevratný rezervační poplatek  splatný k podpisu smlouvy. 

1 500 Kč

Měsíční paušál zahrnuje:

 • individuální přístup
 • propracovaný plán výchovy a péče 
 • kvalifikovanou pečující osobu
 • podnětné prostředí
 • pomůcky na tvoření
 • ložní prádlo, bryndák
 • plně vybavenou lékárničku
 • jídelníček vypracovaný ve spolupráci s nutričními specialistkami z Nehladu, splňující spotřební koš
 • pitný režim během celého dne (voda, neslazený čaj ovocný či bylinný, atd.) 

Měsíční paušál nezahrnuje:

 • papírové kapesníky
 • vlhčené ubrousky
 • pleny pro plenkové děti 
 • vstupy na výlety, divadla, atd. 

Platba a platební podmínky 

 • Platby za docházku se provádějí  vždy měsíc dopředu, bezhotovostně na bankovní účet 2901311649/2010 nejpozději k 25. dni v měsíci pro měsíc následující.
 • Platby za stravu se provádějí zvlášť vždy měsíc dopředu, bezhotovostně na bankovní účet 2901311649/2010 nejpozději k 25. dni v měsíci pro měsíc následující. Částka za stravné je vypočítána na základě zvoleného počtu dnů docházky. (Např. dítě chodí na 12 celých dní v měsíci, tzn, 12 dní x 135 Kč = 1620 Kč.). Stravné, které je v případě nemoci včas odhlášeno (do 8:00 omlouvaného dne) není účtováno. Vyúčtování stravného probíhá následují uzavřený měsíc. 
 • Platby za individuální docházku se provádějí následně, bezhotovostně na bankovní účet 2901311649/2010 nejpozději k 10. dni v měsíci pro měsíc předcházející.
 • děti mají nárok na náhradu docházky po dobu 90 dní (v případě volné kapacity dětské skupiny) 
 • registrační poplatek je nevratný. 

Sleva na dani za umístění dítěte v dětské skupině

Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:

 • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
 • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
 • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Uplatnění slevy za umístění dítěte:

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.

V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. 

Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:

 • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
 • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.


Co když bude dítě chodit do dětské skupiny jen několik měsíců v roce?
V případě, že dítě navštěvovalo DS pouze několik měsíců v daném roce, je i přesto možné slevu nárokovat. Školkovné pak bude činit tolik, kolik daný rodič zaplatil za umístění dítěte v předškolním zařízení během dané části roku.