Příměstské tábory     léto 2020

Tábor CESTA KOLEM SVĚTA

MALÁ ASIE 2020 

Letošní rok začínáme s cyklem pobytových táborů Cesta kolem světa s podtitulem Malá Asie. Pro děti je připraven bohatý program v tábořišti. Na přípravě tábora se podílejí kvalifikovaní vedoucí i praktikanti. Letošní ročník tábora podpořilo Letiště Praha, a.s. za což velice děkujeme.

Termín: 2.8. - 9.8.2020 

Cena: 1 500,-Kč 

Kapacita: NAPLNĚNA