Zápis do dětské skupiny 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

byl ukončen 22.5.2020 výsledky zápisu zveřejníme koncem května 2020.

Vyplněná a potvrzená žádost o přijetí dítěte není závazná, ale je nezbytná pro zapsání do DS Klub Quiq. Rozhodujícím kritériem pro přijetí dítěte do ds je počet dní docházky v týdnu - čím častěji bude dítě docházet, tím větší je pravděpodobnost přijetí a volná kapacita DS - kolik se uvolní míst z předešlého školního roku.