Zápis 

školní rok 2021/2022

Zápisy do DS Klub Quiq budou probíhat v týdnu od 24.května 2021. V rámci zápisů doloží rodiče předepsané dokumenty a na základě předem stanovených kritérií je určeno jejich pořadí. S rodiči přijatých dětí je následně uzavřena smlouva na dobu určitou, nejdéle jeden školní rok. 

Předepsané dokumenty:


Kritéria pro přijetí dítěte na školní rok 21/22

  • Celodenní docházka dítěte: 5 dní = 50 b., 4 dny = 40 b., 3 dny = 30 b., 2 dny = 20 b., 1 den = 10 b.
  • Dopolední docházka dítěte: 5 dní = 25 b., 4 dny = 20 b., 3 dny =15 b., 2 dny = 10 b., 1 den = 5 b.
  • Odpolední docházka dítěte: 5 dní = 12 b., 4 dny = 10 b., 3 dny = 7 b., 2 dny = 5 b., 1 den = 2 b.
  • Věk dítěte: 1-2 roky = 4 b., 2-3 roky = 6 b., 3-4 roky = 2 b.
  • Docházka dítěte v minulém školním roce do DS Klub Quiq: ANO - 2 b., NE - 1 b.
  • Dle data vyplněné Žádosti o umístění dítěte v DS: 5 b.

Dopolední docházka

360,-Kč/den x počet zvolených dnů

od 7:30 do 12:45 hodin

Celodenní docházka

530,-Kč/den x počet zvolených dnů

od 7:30 - 16:30 hodin

 


Individuální docházka

130,-Kč/hodina

v případě volné kapacity

Pro školní rok 21/22 přijímáme děti pouze k docházce na dva a více dnů v týdnu* (tz. pro minimální docházku 8x za měsíc). Cena za měsíc je vypočítána na základě vámi zvoleného počtu dnů docházky za týden (např. celodenní docházka 3 dny po/st/pá v září 2021 činní 13 docházek za celkovou cenu 6890,-Kč).

Školné je vždy splatné k 10. dni následujícího kalendářního měsíce za odchozený měsíc (př. platba na měsíc září je splatná ke dni 10. října).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min.30 dni před jeho změnou).

Při podpisu smlouvy se hradí rezervační poplatek 50% dle zvoleného typu docházky. Poplatek je následně odečten od úhrady školkovného v prvním odchozeném měsíci.

Letní prázdniny měsíc červenec a srpen je řešen s rodiči individuálně (nahrazujeme formou příměstských táborů).

*V případě nenaplnění kapacity budou děti přijímány pro jednodenní docházku 

individuální návštěva

Online rezervace individuálního zápisu do DS Klub Quiq na školní rok 2021/2022 v týdnu od 24.5. - 28.5.2021 v čase 16:30 - 18:00 hodin. Návštěva na cca  30 minut. Termín Vám potvrdíme emailem.