Přihlášení dítěte do DS 

Jak probíhá přihlášení dítěte do skupinky?

Líbí se vám naše dětská skupina a rádi by jste k nám své dítě přihlásili? Vyplňte nezávaznou online přihlášku. Na základě jejího vypění se vám můžeme obratem ozvat a probrat s vámi vaše představy a přání. Domluvíme se, kdy se k nám přijďte i se svým dítětem podívat, prohlédnou si prostory a seznámit se s pečujícími osobami. 

Nezávaznou online přihlášku můžete vyplnit kdykoliv během roku. Děti do skupinky přijímáme během roku pouze v případě volné kapacity. Zápisy na nový školní rok (září-srpen) probíhají v červnu daného kalendářního roku. Děti přijímáme pro pravidelnou docházku minimálně na 2 dny v týdnu.


Podmínky pro přijetí dítěte do dětské skupiny

 • vyplnění nezávazné online přihlášky
 • osobní návštěva prostor dětské skupiny
 • věk dítěte od 12 měsíců do věku 5 let
 • řádně očkované dítě (případně s očkovacím plánem), dítě jež je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • zdravotní stav dítěte umožňující pobyt v dětské skupině 
 • vazba na trh práce jednoho z rodičů* (rodič je zaměstnán, je OSVČ, studuje, účastní se rekvalifikačního kurzu či si zaměstnání aktivně hledá.) 

*Platí pro docházku dětí mladších tří letPostup při zápisu dítěte do dětské skupiny 

 1. vyplněná online přihláška
 2. vyplněná a pediatrem potvrzená Žádost o umístění dítěte (žádost vystavena na základě vyplnění přihlášky)
 3. osobní návštěva skupiny během dnů otevřených dveří či formou individuální návštěvy 
 4. rodič se osobně dostaví k zápisu
 5. doložení dokumentů (vazba na trh práce)
 6. zaplacení registračního poplatku (viz ceník) 
 7. podepsání smlouvy o poskytování péče o dítě
 8. zaplacení pokynu k platbě školkovného, který je třeba uhradit dle smlouvy před nástupem dítě do dětské skupiny
 9. vybavení dítě potřebnými věcmi do dětské skupiny
 10. nastavení adaptačního plánu potřebám dítěte 
 11. nástup dítěte do DS

zápis na školní rok 24/25

3.6. - 5.6. 2024

termín zápisů na školní rok 2024/2025 bude probíhat od 3.6. do  5.6. 2024

16:30 - 18:00 hodin

zápis bude probíhat v čase od 16:30 hodin do 18:00 hodin

v DS Klub Quiq

zápis bude probíhat na adrese: Budyňská 232/20, Praha - Suchdol

O přijetí dítěte do DS nerozhoduje pořadí podání nezávazné přihlášky.

dokumenty k zápisu:

Žádost o umístění

Žádost o umístění dítěte do DS, potvrzenou pediatrem dítěte. Žádost vygeneruje twigsee na základě vyplnění přihlášky. 

Občanský průkaz

Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) jež uzavírá smlouvu o péči o dítě v DS 

Potvrzení o vazbě na trh práce

Potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání, čestné prohlášení OSVČ, potvrzení o studiu, potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu či potvrzení z ÚP.

Kartička zdravotní pojišťovny

Rodič sebou přinese kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

kritéria pro přijetí: 

V případě, že bude více Žádostí o umístění dítěte (přihlášek), než je kapacita zařízení, budou Žádosti a jejich výběr posouzen na základě Hodnotících kritérií pro přijetí s přihlédnutím na kapacitu zařízení a potřeby DS.

  docházka

  2 - 3 denní docházka (4 body)

  4-5 denní docházka (2 body)

  věk

  1 - 2 roky (3 body)

  2 - 3 roky (4 body) 

  3 - 4 roky (2 body)

  smlouva

  na dobu 2 let (4 body)

  sourozenec

  sourozenec docházející v minulosti či současnosti do DS (5 bodů) 

  výsledky zápisu

  Rodiče budou o výsledcích zápisů informováni přes systém twigsee nejpozději do 10.6.2024