Zápis do dětské skupiny 

Informace a pokyny pro rodiče

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

proběhne ve dnech:

PONDĚLÍ 6.4.2020
PÁTEK 24.4.2020 
PÁTEK 15.5.2020  

v čase 16:00 - 18:00 hodin

v dětské skupině Klub Quiq

Pro zápis Vašeho dítěte do dětské skupiny Klub Quiq potřebujete vyplněnou a lékařem potvrzenou 

Zápisy na školní rok slouží současně jako dny otevřených dveří 

Zápis do dětské skupiny Klub Quiq je možný i kdykoliv během roku pokud to kapacita dětské skupiny dovoluje. Momentálně, ale máme kapacitu téměř naplněnou!