PODPOŘTE NÁS 

Zaujala Vás naše činnost natolik, že by jste nám rádi pomohli? Nevíte jak? Nechcete posílat peníze? Potřebujeme spoustu věcí a za všechny formy pomoci Vám bude vděční a odmění se Vám.


finanční dar 

Pomoci můžete finančním darem

Číslo účtu, na který můžete přispět libovolnou částkou je 2901311649/2010 Fio Banka. Peněžní dar můžete zaslat jednorázově, nebo si můžete určit částku, kterou jste ochotní věnovat každý měsíc a zařídit v bance trvalý příkaz. Na základě darovací smlouvy je možný odpočet daně pro právnické i fyzické osoby.

Fyzické osoby: Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.    (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu)

Právnicé osoby: Od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu)


věcný dar 

Pomoci můžete věcným darem

Věcné dary jsou velmi praktické. Šetří peníze i čas, který bychom jinak strávili nakupováním. Aby byla vaše pomoc účinná, prosíme Vás než se rozhodnete nám darovat věcný dar o konzultaci vašeho daru s koordinátorkou Klubu Quiq.