dokumenty

Prvním krokem pro přijetí dítěte do dětské skupiny je vyplněná a pediatrem potvrzená:

Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny


Provozní řád dětské skupiny Klub Quiq

Vnitřní pravidla dětské skupiny Klub Quiq

Smlouva o poskytnutí péče 

Plán výchovy a péče 

Evidenční list

Čestné prohlášení 

Ošetřovné

Ošetřovné pro rodiče dětí v dětských skupinách (v současné mimořádné situaci) Rodičům dětí, které v důsledku mimořádného rozhodnutí MZČR o uzavření základních, středních i vysokých škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, vzniká nárok na ošetřovné. Tento nárok mají také rodiče dětí umístěných v dětských skupinách, které aktuálně jsou či teprve budou v důsledku této mimořádné situace uzavřené.

Dětská skupina Klub Quiq zapsaná do evidence dětských skupin MPSV dne 7.10.2019 


Dětská skupina Klub Quiq je zapojena do mezinárodního programu