dokumenty

Prvním krokem pro přijetí dítěte do dětské skupiny je vyplněná a pediatrem potvrzená:

Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny


Provozní řád dětské skupiny Klub Quiq

Vnitřní pravidla dětské skupiny Klub Quiq

Smlouva o poskytnutí péče 

Plán výchovy a péče 

Evidenční list

Dětská skupina Klub Quiq zapsaná do evidence dětských skupin MPSV dne 7.10.2019 


Dětská skupina Klub Quiq je zapojena do mezinárodního programu