o nás 

O Dětské skupině

Dětská skupina Klub Quiq se nachází v klidné lokalitě rodinných domů na Praze - Suchdol. V blízkosti dětské skupiny jsou lesy, přírodní rezervaci Roztocký Háj - Tiché údolí, dětská hřiště (U kruhovky, Na Rybářce, Na Výhledském náměstí, ZŠ Mikoláše Alše). Na ČZU, se děti seznámí s domácími zvířaty - ovcemi, kozami, krávami, prasaty, ale i s  lamami nebo v Libosadu s čínskými kapry Koi.  

Dětská skupina je určena dětem od jednoho roku do věku pěti let. Provozní doba dětské skupiny je od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 16:30 hodin.  O státních svátcích je dětská skupina uzavřena. 

Dětská skupina Klub Quiq byla registrována do Evidence dětských skupin MPSV dne 30.9.2019.

Podívejte se jak to u nás vypadá:

O pečujících osobách 

Najdete u nás stálý kolektiv pečujících osob, které se neustále dále vzdělávají a to i nad rámec, který nám (dětským skupinám) ukládá MPSV.

Renata Krajči 

Renata je profesionální chůva a hlavní pečující osoba v DS Klub Quiq. Celý život pracuje s dětmi jako vedoucí letních táborů. Sama jedno dítě vychovala, je babičkou třem vnoučatům. Pracovala jako dobrovolník i jako ošetřovatelka seniorů.   


Vzdělání:

 • učební obor s maturitou
 • chůva 
 • zdravotník 


  Další vzdělání v roce 2016:

  • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód 69-017-M)

  Další vzdělávání v roce 2019

  • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594) 

  Další vzdělávání v roce 2021

  • Český červený kříž: První pomoc u dětí

  Další vzdělávání v roce 2022

  • IVPD: Specifické poruchy chování u dětí v dětském kolektivu  
  • CTA: Efektivní výchova a vzdělání u dětí v MŠ s autismem  
  • Nautis: Jak rozeznat autismus - modul 0: Autismus od narození do 3 let 
  • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení. 
  • ČZU - U3V: Klimatické změny a jejich vliv na zahradu

  Další vzdělávání v roce 2023:

   Aktivity:

   • vedoucí letních pobytových táborů
   • kuchařka na letních pobytových táborech 
   • dobrovolník
   • ošetřovatelka seniorů     Tereza Styblíková

   Tereza je profesionální chůva a vedoucí DS Klub Quiq. Sama má tři vlastní děti. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v administrativní oblasti. Po narození dětí se začala zaměřovat na péči o děti. 


   Vzdělání:

   • středoškolské s maturitou
   • pomaturitní studium jazyků
   • Speciální pedagogika - Sociální a masová komunikace 
   • chůva 
   • zdravotník
   • Hlavní vedoucí 
   • Asistent pedagoga 

    Další vzdělání v roce 2018:

    • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"(kód 69-017-M)
    • Správa národního parku Šumava: "Pojďme na to od lesa"

    Další vzdělání v roce 2019:

    • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594) 
    • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
    • Nautis: Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem 

    Další vzdělávání v roce 2020:

    • IVPD: Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu


    Další vzdělávání v roce 2021:

    • MPSV: Grafomotorika u dětí 
    • MPSV: Jak porozumět základním potřebám dětí a jak být podporující a povzbuzující pečující osobou
    • MPSV: Výchova srdcem
    • MUNI - CŽV - Pedagog volného času

    Další vzdělávání v roce 2022:

    • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení. 
    • Vše pro jesle a školky: Tvořte v Canvě
    • Člověk v tísni: Společně k lepší škole - Příběh Sama
    • MUNI - CŽV - Asistent pedagoga 

    Další vzdělávání v roce 2023:


    Aktivity

    • dobrovolník
    • zdravotník letních pobytových táborů

    Vojta Styblík 

    Vojta je akreditovaným hlavním vedoucím dětského tábora. Má tři děti. Hraje na kytaru a zpívá. V dětské skupině pracuje jako externista. 


    Vzdělání:

    • učební obor s maturitou 
    • semestr na ČVUT
    • hlavní vedoucí 

    Další vzdělání:

    • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
    • MTS
    • velitel námořní jachty 
    • kurzy vaření v NZM

    Aktivity

    • dobrovolník na "moravských povodních" v roce 1997 
    • vedoucí na letních táborech 
    • kapitán (říční, pobřežní, námořní) 
    • zpěv a hra na kytaru 
    • florbal


    Vlastimila Hofmanová 

    Míla je dětská zdravotní sestra s celoživotní praxí. Léta pracovala jako zdravotnice na dětských letních táborech. V současné době je v důchodu, v dětské skupině nárazově vypomáhá. 


    Vzdělání:

    • dětská zdravotní sestra 
    • zdravotník

    Další vzdělávání v roce 2022:

    • MPSV: Adaptace a rozvoj dítěte
    • MPSV: Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu
    • MPSV: Pohyb jako cesta správného vývoje
    • MPSV: Děti se speciálními potřebami: péče o "hyperaktivní" děti 
    • MPSV:  Péče a manipulace s kojencem od 6. do 12. měsíce věku metodou Evy Kiedroňové