o nás 

O Dětské skupině

Dětská skupina Klub Quiq se nachází v klidné lokalitě rodinných domů na Praze - Suchdol. V blízkosti dětské skupiny jsou lesy, přírodní rezervaci Roztocký Háj - Tiché údolí, dětská hřiště (U kruhovky, Na Rybářce, Na Výhledském náměstí, ZŠ Mikoláše Alše). Na ČZU, se děti seznámí s domácími zvířaty - ovcemi, kozami, krávami, prasaty, ale i s  lamami nebo v Libosadu s čínskými kapry Koi.  

Dětská skupina je určena dětem od jednoho roku do věku pěti let. Provozní doba dětské skupiny je od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 16:30 hodin.  O státních svátcích je dětská skupina uzavřena. 

Dětská skupina Klub Quiq byla registrována do Evidence dětských skupin MPSV dne 30.9.2019.

Podívejte se jak to u nás vypadá:

O pečujících osobách 

Najdete u nás stálý, rodinný kolektiv pečujících osob. Neustále se dále vzděláváme a to i nad rámec, který nám (dětským skupinám) ukládá MPSV. Věříme, že celoživotní vzdělávání je cesta k poskytování té nejlepší péče pro všechny malé i ty větší. 

Renata Krajči

Renata je profesionální chůva a hlavní pečující osoba v DS Klub Quiq. Celý život pracuje s dětmi jako vedoucí letních táborů. Sama jedno dítě vychovala, je babičkou třem vnoučatům. Pracovala jako dobrovolník i jako ošetřovatelka seniorů.   


Vzdělání:

 • učební obor s maturitou
 • chůva 
 • zdravotník


Další vzdělání v roce 2016:

 • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód 69-017-M)

Další vzdělávání v roce 2019

 • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594) 

Další vzdělávání v roce 2021

 • Český červený kříž: První pomoc u dětí

Další vzdělávání v roce 2022

 • IVPD: Specifické poruchy chování u dětí v dětském kolektivu  
 • CTA: Efektivní výchova a vzdělání u dětí v MŠ s autismem 
 • Nautis: Jak rozeznat autismus - modul 0: Autismus od narození do 3 let 
 • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení. 
 • ČZU - U3V: Klimatické změny a jejich vliv na zahradu

Další vzdělávání v roce 2023:

  Aktivity:

  • vedoucí letních pobytových táborů
  • kuchařka na letních pobytových táborech 
  • dobrovolník
  • ošetřovatelka seniorů    Tereza Styblíková

  Tereza je profesionální chůva a vedoucí DS Klub Quiq. Sama má tři vlastní děti. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v administrativní oblasti. Po narození dětí se začala zaměřovat na péči o děti. 


  Vzdělání:

  • středoškolské s maturitou
  • pomaturitní studium jazyků
  • Speciální pedagogika - Sociální a masová komunikace 
  • chůva 
  • zdravotník
  • Hlavní vedoucí 
  • Asistent pedagoga 

   Další vzdělání v roce 2018:

   • rekvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"(kód 69-017-M)
   • Správa národního parku Šumava: "Pojďme na to od lesa"

   Další vzdělání v roce 2019:

   • rekvalifikace "Zdravotník zotavovacích akcí" (MTMŠ-31032/2017-1/594) 
   • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
   • Nautis: Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem 

   Další vzdělávání v roce 2020:

   • IVPD: Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu


   Další vzdělávání v roce 2021:

   • MPSV: Grafomotorika u dětí 
   • MPSV: Jak porozumět základním potřebám dětí a jak být podporující a povzbuzující pečující osobou
   • MPSV: Výchova srdcem
   • MUNI - CŽV - Pedagog volného času

   Další vzdělávání v roce 2022:

   • MPSV: Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš a nutriční doporučení. 
   • Vše pro jesle a školky: Tvořte v Canvě
   • Člověk v tísni: Společně k lepší škole - Příběh Sama
   • MUNI - CŽV - Asistent pedagoga 

   Další vzdělávání v roce 2023:


   Aktivity

   • dobrovolník
   • zdravotník letních pobytových táborů

   Vojta Styblík

   Vojta je akreditovaným hlavním vedoucím dětského tábora. Má tři děti. Hraje na kytaru a zpívá. V dětské skupině pracuje jako externista. Je po ruce, když je potřeba a umí opravit vše co je potřeba. 


   Vzdělání:

   • učební obor s maturitou 
   • semestr na ČVUT
   • hlavní vedoucí 

   Další vzdělání:

   • Hlavní vedoucí dětského tábora (MTMS-44632/2015-6/273)
   • MTS
   • velitel námořní jachty 
   • kurzy vaření v NZM

   Aktivity

   • dobrovolník na "moravských povodních" v roce 1997 
   • vedoucí na letních táborech 
   • kapitán (říční, pobřežní, námořní) 
   • zpěv a hra na kytaru 
   • florbal


   Vlastimila Hofmanová

   Míla je dětská zdravotní sestra s celoživotní praxí. Léta pracovala jako zdravotnice na dětských letních táborech. V současné době je v důchodu, v dětské skupině vypomáhá vždy, když je to potřeba a to je často. Do DS Klub Quiq dochází pravidelně číst v rámci projektu Babička a dědeček do školky (Celé Česko čte dětem).


   Vzdělání:

   • dětská zdravotní sestra 
   • zdravotník

   Další vzdělávání v roce 2022:

   • MPSV: Adaptace a rozvoj dítěte
   • MPSV: Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu
   • MPSV: Pohyb jako cesta správného vývoje
   • MPSV: Děti se speciálními potřebami: péče o "hyperaktivní" děti 
   • MPSV:  Péče a manipulace s kojencem od 6. do 12. měsíce věku metodou Evy Kiedroňové

     

   Natalie Anna Vyskočilová 

   Natálka je nejmladším členem týmu a současně nejstarším ze čtyř sourozenců. Je hudebně nadaná a umí velmi pěkně kreslit. Studuje na ČZU a do DS Klub Quiq dochází 1-2 týdně. 

   vzdělání