o nás 

O Dětské skupině

Nachází se v klidné části Praha - Suchdol.  V blízkosti máme lesy, přírodní rezervaci Roztocký Háj - Tiché údolí, dětská hřiště (U kruhovky, Na Rybářce, Na Výhledském náměstí, ZŠ Mikoláše Alše), ČZU, kde děti mohou vidět jak domácí zvířata - ovce, kozy, prasata, krávy, tak i lamy nebo čínského kapra Koi.  

Dětská skupina (DS) Klub Quiq je určena dětem od jednoho roku do věku pěti let a děti ji mohou navštěvovat od pondělí do pátku. Dveře do DS otvíráme v 7:30 hodin a za posledním dítkem zavíráme v 16:30 hodin. 

Rádi jsme venku. Protože pobyt venku:

 • snižuje stres, úzkost, deprese,
 • zlepšuje soustředění,
 • zmírňuje příznaky poruch pozornosti,
 • zvyšuje spokojenost,
 • zlepšuje náladu,
 • "čistí hlavu".

Nebojíme se umazat. Protože jinak přírodu nemůže zkoumat všemi smysly. Proto vaše děti potřebují:


 • funkční oblečení, slupkovité oblečení, aby jim nebyla zima a měli co svlékat, 
 • oblečení do deště,  ano i v dešti jsme venku,
 • boty s membránou, aby jim nebyla zima a holinky či nepromokavé boty do deště,
 • náhradní oblečení, pro případ potřeby či nouze (stát se může cokoliv - provlhnutí od deště, počůrání či něčeho vydatnějšího, vylití pití na sebe, ráchání se ve vodě, polití konví při zalévání květin atd. ).

Celoroční pobyt venku. Protože neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečené dítě.

 • každý den trávíme minimálně 2 hodiny venku,
 • ve chvíli, kdy teplota přesáhne + 15°C jsme venku od 7:30 do 16:30, pouze polední klid probíhá uvnitř,
 • ven nevycházíme při silném větru, velmi hustém dešti, špatné smogové situaci, či při teplotě pod - 10°C.

Laskavý a citlivý přístup. Protože každý je jiný. 


 • ke každému dítěti přistupujeme individuálně,
 • respektujeme potřeby a tempo každého dítěte,
 • začleňujeme do kolektivu i děti s PAS v poměru 5:1, 
 • na děti nespěcháme, nepodporujeme soutěživost,
 • učíme je samostatnosti, vedeme ke spolupráci.

Adaptační období. Protože každý potřebuje svůj čas. 

 • trvá 4 týdny až 3 měsíce, 
 • má svá pravidla, rituály, které je potřeba dodržovat, 
 • prodlužované loučení, přislíbené odměny, či projevený soucit "tys mi taky chyběl/ budeš chybět" nepomáhají,
 • komunikace rodič - dítě - pečující osoba je velmi nápomocná, 
 • oblíbený plyšák, usínáček/mazlík je vítány,
 • vyžaduje čas ze strany rodiče i dítěte - dopřejte si ten čas! 

Více o  adaptaci se dozvíte v našem adaptačním plánu, nebo na stránkách MPSV

Plán výchovy a péče.   Protože víme co máme dělat.

 • pečovat o děti dle nejvyšších standardů, 
 • vychovávat s ohledem na věk, možnosti a schopnosti dítěte, 
 • tvořit týdenní plán s ohledem na roční dobu. 

Harmonogram dne. Protože na všechno je čas.

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra

9:00 - 9:10 ranní kruh (přivítání, pohybové básničky) 

9:10 - 9:30 řízená činnost (dle týdenního plánu - didaktické hry, tvoření, pohybové hry,)

9:30 - 10:00 hygiena + dopolední svačina

10:00 - 12:00 pobyt venku, volná hra

12:00 - 12:45 hygiena + oběd 

12:45 - 13:00 vyzvedávání dětí po "O"

13:00 - 15:00 hygiena, příprava na polední klid, polední klid 

15:00 - 15:15 hygiena

15:15 - 15:30 odpolední svačina

15:30 - 16:30 volná hra, vyzvedávání dětí 

IT školka. Protože rodiče mají přehled: 

 • o aktualitách z DS Klub Quiq
 • o platbách za docházku
 • o osobním profilu dítěte 
 • o omluvách z docházky 

O pečujících osobách 

O děti v DS Klub Quiq pečujeme v rámci rodiny. A to doslova. . Renata je máma Terezy. Renča přišla s nápadem založení DS, Tereza nápad realizovala. 

Renata Krajči 

Renata je profesionální chůva a hlavní pečující osoba v DS Klub Quiq. Celý život pracuje s dětmi jako vedoucí letních táborů. Sama jedno dítě vychovala, je babičkou třem vnoučatům. Pracovala jako dobrovolník, po dobu i jako ošetřovatelka seniorů.   

Vzdělání:

 • učební obor s maturitou
 • rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Zdravotník zotavovacích akcí 

Aktivity:

 • vedoucí letních pobytových táborů
 • kuchařka na letních pobytových táborech 
 • dobrovolník
 • ošetřovatelka seniorů  


Tereza Styblíková

Tereza je také profesionální chůva a vedoucí DS Klub Quiq. Sama má tři vlastní děti. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v administrativní oblasti. Po narození dětí se začala zaměřovat na péči o děti. 

Vzdělání:

 • středoškolské s maturitou
 • pomaturitní studium jazyků
 • vysoká škola, obor sociální a masová komunikace
 • rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Hlavní vedoucí dětského tábora
 • Pedagog volného času 

Aktivity

 • dobrovolník
 • zdravotník letních pobytových táborů