šestý týden - podzimní sklizeň

10.10.2022

Podzim sebou přináší i celou řadu plodin, které se na podzim sklízejí za nejrůznějším účelem. Jablíčka, švestky, kukuřice, brambory, kaštany, šípky a mnoho dalších plodin se dá na zimu uskladnit nebo zužitkovat formou zavařenin, usušením nebo uložením do sklepa. Celým týdnem nás prováděla tématická pohybovka O jabloňce. Zacvičily si s jablíčkem, ťupaly jablíčkový obrázek, sušily jablečné křížaly. Cesta nás zavedla i na hřiště či na logohrátky.... 

"Mluvení zdá se být tak jednoduché a samozřejmé" avšak pro správný vývoj řečových dovedností je zapotřebí dostatek podnětů a pozornosti. V rámci logohrátek jsme i tento týden procvičili gymnastiku mluvidel a věnovali se dechovým cvičením. Byla to velká zábava. Foukat do bublifuku, vyplazovat na Renču jazyk nebo nafukovat tváře jako sysel děti prostě bavilo. Učíme se jak jinak než hrou.