První týden

01.09.2020

DS Klub Quiq po prázdninové pauze opět otevřela dveře pro pravidelnou docházku dětí ve věku 1-5 let do DS. Pondělí 31.8.2020 jsme měli sanitární den a vše připravovali a deratizovali pro nový školní rok 2020/2021. 

První týden týden jsme zahájili v úterý 1.9.2020. Po prázdninách jsme se věnovali poznávání nových kamarádů, jak se k sobě mají chovat, uklízet si hračky, poznat svoje oblečení a trénování kouzelných slovíček - prosím a děkuji,  

Venku jsme rádi a často! A v prvním týdnu nám k tomu počasí dopřává krásné babí léto. S dětmi si tak užíváme ranní rosu, polední slunce i odpolední hry venku na zahradě.