květinový workshop

27.03.2023

Květinový workshop v obraze:

Věděli jste, že i učitelé mají svůj den? Ano skutečně je tomu tak. Jedná se o celosvětově oslavovaný den, datum není však stejné pro všechny země. V česku připadá datum na 28.3., kdy se narodil Jan Amos Komenský. Je to právě Komenský, který je považovaný za zakladatele moderní pedagogiky a je označován za "učitele národů". Jedním z hesel Komenského bylo, že "Studenti by neměli býti příliš zatěžováni látkou, jež jest nepřiměřená jejich věku, chápání i současnému stavu." Znáte takového učitele ve školce či na prvním stupni ZŠ? Či milují vaše děti ve věku 5-10 let svojí paní učitelku? Tak právě pro ně jsme připravili květinový workshop ve spolupráci s Rudým slonem

Včera to v dětské skupině Klub Quiq vonělo, nejdřív jako v květinářství a pak jako v lese. Velké poděkování patří nejen všem za účast, ale především Rudému Slonovi, který si přichystal tohle květinové tvoření. Děti byli nadšené, tvořily, vázaly, vyráběly, nakukovaly pod ruku při kaligrafickém psaní svých jmen. Domů si děti odnesly své výtvory, kterými obdarovaly druhý den své učitele či učitelky.  Přejeme krásný a voňavý den učitelů! 

P.S. Kdyby jste chtěli zažít autentický květinový workshop Rudý Slon vás zve k sobě na zahrádku. Více info na webu: www.rudyslon.cz

Kdy: pondělí 17.3.2023

Čas: 16:30 - 18:00 hodin

Kde: Dětská skupina Klub Quiq 

Cena: 50 Kč / dítě 

Pro koho: děti ve věku 5 - 10 let 

Akce vznikla za finanční podpory Letiště Praha. Děkujeme.