květinový workshop

27.03.2023

ke dni učitelů

Věděli jste, že i učitelé mají svůj den? Ano skutečně je tomu tak. Jedná se o celosvětově oslavovaný den, datum není však stejné pro všechny země. V česku připadá datum na 28.3., kdy se narodil Jan Amos Komenský. Je to právě Komenský, který je považovaný za zakladatele moderní pedagogiky a je označován za "učitele národů". Jedním z hesel Komenského bylo, že "Studenti by neměli býti příliš zatěžováni látkou, jež jest nepřiměřená jejich věku, chápání i současnému stavu." Znáte takového učitele ve školce či na prvním stupni ZŠ? Či milují vaše děti ve věku 5-10 let svojí paní učitelku? Tak právě pro ně jsme připravili květinový workshop ve spolupráci s Rudým slonem

Kdy: pondělí 17.3.2023

Čas: 16:30 - 18:00 hodin

Kde: Dětská skupina Klub Quiq 

Cena: 50 Kč / dítě 

Pro koho: děti ve věku 5 - 10 let 

Co děti čeká? Hodina a půl květinového tvoření, kde si vyrobí děti květinový dárek pro paní učitelku. Kapacita je omezena na 8 dětí. Přihlašovat dětičky můžete níže přes náš formulář nebo přes email: info@klubquiq.cz