Ekoškolka

01.09.2022

Od září 2022 se připojujeme k programu Ekoškola - Ekoškolka. Proč? Protože děti vychováváme ke vztahu k přírodě, k odpovědnosti za své jednání ať jsou maličcí či trošku větší, záleží nám na naší planetě a protože chceme, aby se nám všem na ní dobře žilo. V rámci kampaně obyčejného hrdinství, ke které se připojila víc jak půlka rodičů jsme si mohli vyzkoušet být EKO a zjistit, že tudy vede cesta v rámci enviromentální výchovy, kterou chce MPSV, aby jsme zapracovali do PVP (plánu výchovy a péče). 

Takže ekoškolka byla jasná volba. Nenajdete u nás striktně eko výrobky ani prostor bez plastů. ALE, stanovili jsme si dosažitelné cíle jak být víc v souladu s přírodou. 

Co u nás najdete? Najdete u nás přátelské prostředí, které se zamýšlí nad svým dopadem na přírodu. Prostředí, které chce být zodpovědné, víc budovat než ničit a uvědomuje si svůj dopad na okolí. Co děláme? Vychováváme děti ke vztahu ke svému okolí, k přírodě. Ukazujeme dětem, běžný koloběh života. 

Naše témata:

VODA - šetříme vodou, využíváme dešťovou vodu 

PROSTŘEDÍ ŠKOLKY - esteticky pěkné, plné zeleně,  

JÍDLO A SVĚT - lokální potraviny na svačiny, neplýtvání potravinami, kompostování, 

ODPADY - 3xR, (Reduce, Reuse, Recycle) snižujeme odpad, znovu používáme, recyklujeme  

ENERGIE - energii čerpáme z tepelného čerpadla, solárních panelů

DOPRAVA - zapojení se do projektu Pěšky městem

BIODIVEZITA - přírodní zahrada plná hmyzu a jiného zvířectva