dvacátý týden - sebeobsluha

17.01.2022

"Já sama" "já sám", slýcháme často od malých dětí. Děti jsou zvídavé, chtějí všechno poznat a vyzkoušet samy. Zde vzniká velký prostor pro nácvik sebeobsluhy dítěte. V jádru učení sebeobslužných dovedností stojí jednoznačně zralost dítěte - motorická i psychická.

I když jsou menší děti odkázány na pomoct dospělých, samy se neobléknou a je třeba jim dopomoct věčně spěchající rodiče jim tuto možnost často nedají. Do práce se musí. Dítě zrovna nespolupracuje. Chce se obléct samo. Nejede mu to. Rodiči dochází čas i trpělivost, a tak dítě oblékne a jde se. Boj s časem je nekompromisní. 

A proto jsme tu my. Na děti nepospícháme, každé dítě má tolik času kolik potřebuje. S nácvikem sebeobsluhy dětem pomáháme, podporujeme a vedeme je ke správným návykům a dovednostem. 

Oblékání - při příchodu  (ranní příchod, po návratu z procházky) do dětské skupiny děti trénují samy si svléknout bundu, kalhoty na ven, čepici, rukavice, atd., uklidit si věci do skříňky, pověsit bundu na věšák a obout si bačkory.  Při odchodu (na procházku, domů) si děti sami snaží sundat bačkory, uklidit bačkory do botníku, obléknout si oblečení na ven a obout se. Komu to nejde tomu rádi pomůžeme. Většinou dopomáháme se zapnutím zipu nebo na sezením bundy. Před poledním klidem se vysvléknout, uložit si svoje oblečení na židličku a obléci si pyžámko, po poledním klidu si uklidit plyšáka do skříňky, vysvléknout pyžámko a obléci se. 

Nácvik hygienických návyků. Důležitá je pro nás důslednost a každodenní upevňování návyků, aby je dítě chápalo jako samozřejmost. Správné mytí rukou po použití WC, před jídlem, po jídle, po příchodu z venku a podobně. Samostatné používání ručníku po umytí rukou. Nácvik čištění zoubků po obědě. 

Stravovací návyky. Před samotným stolování si děti myjí ruce mýdlem. Během jídla sedí u stolu, nepobíhají. Menší děti  1 - 2 roky jedí lžičkou, děti od 2 let podle typu stravy jedí lžičkou nebo vidličkou. Děti do jídla nenutíme. Děti jedí na úrovni své vyspělosti, v případě potřeby dopomáháme. 

Úklid hraček. Děti si při volné hře samy volí s čím si budou hrát v dětské skupině. Po skončení každé hry po sobě hračky uklízí na své místo. Do společného úklidu se zapojují i ty nejmenší děti.    

Úspěšně zvládnuté sebeobslužné dovednosti dětem přinášejí vyšší míru samostatnosti. Nácvik sebeobsluhy je dobré nepodceňovat. Na stranu druhou, ale nemá smysl jej stavět nad ostatní dovednosti.

Před každým jídlem,

umyji si ruce mýdlem.

Čistota je zdravý půl,

to si dobře pamatuj. 

Já jsem malý pořádníček,

uklidím si každý míček,

mám šikovné ručičky,

přestože jsem maličký. 


V pokojíčku mám rád čisto,

hračky sklízím na své místo.

Žádnou hračku nehledám,

protože vím, kde ji mám.

Uklizena na svém místě,

čeká na mě - to vím jistě.