Desátý týden - Hmat 

02.11.2020

První listopadový týden se věnujeme hmatu. Skládáme dřevěné puzzle, vkládačky, hrajeme hmatové hry, pracujeme se zvukovými knížkami (česko - španělskými).

Pomocí dřevěných hmatových her jsme procvičovali nejen hmat,  ale i slovní zásobu. Dřevěné puzzle s úchyty zlepšují dětem jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka již od 1 roku. Venku na hřišti si děti hráli a trénovali rovnávánu na provazovém hřišti. 

Slovíčka z knížky Spooky Tales/Cuentos de miedo 

anglicky - španělsky - česky 

race car - coche de carreras - závodní auto

frien - amigo - přítel

moon - luna - měsíc

engine - motor - motor

town - pueblo - město

light - luz - světlo

siren - sirena - siréna

sign - letrero - nápis