Třicátý pátý týden - Kampaň OH

02.05.2022

V květnu nás najdete co nejvíc venku na zahradě, začíná měsíc školních zahrad! Zapojili do EKO kampaně obyčejného hrdinství v týdnu od 2.5.2022 pořádané Ekoškolou a sdružením Tereza. Celkem 4 oblasti, 11 výzev. Výzvy budeme plnit v rámci týdenního programu s dětmi z dětské skupiny. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte i jako rodina s dětmi doma. Víc o kampani OH a výzvách . 


Výzvy, které chceme splnit:

 1. Zasadíme strom nebo rostlinu - vysázíme slunečnice od 5.C.
 2. Budujeme prostředí pro zvířata - vybudujeme motýlí louku, pověsíme ptačí budku, pítko pro ptáčky
 3. Snížíme spotřebu vody - EKO režim myčky nádobí, na zalévaní použijeme pouze dešťovku  
 4. Pořizujme věci odpovědně - nakoupíme ve stánku ČZU, nakoupíme bez igelitových tašek, Sobotní bleší trh v Roztokách 7.5., Swap 8.A. (mimo termín výzvy 
 5. Jíme zdravě a ekologicky - den bez masa, soutěž o bezmasý recept na večeři 
 6. Cestujeme šetrně - jezdíme MHD, na kole, pěšky
 7. Čerpáme zelenou energii - splněno, využíváme solární panely
 8. Podpoříme dobrou věc - adoptujeme zvíře ze ZOO Praha (přehled sirotků ze zoo) 
 9. Jsme venku a objevujeme - splněno, venku jsme víc než 3 hodiny
 10. Vzděláváme se v EKO - shlédneme dokument Planeta Česko, změříme si uhlíkovou stopu 
 11. Strávíme den bez technologii 

Jak se jako rodina zapojit? Vyberte si výzvu, ve které budete pokračovat i doma (nebo jinou, např. 3 minutové sprchování) a zapisujte do deníčku. Odměna jistá! Můžete soutěžit i o ceny! Zašlete bezmasý recept na večeři. (více o soutěži).

A jak to celé dopadlo?

Plány jsme měli a ne vše šlo podle plánu, to je prostě život. Co se nám s dětmi podařilo v rámci kampaně OH:

 1. Zasadili jsme slunečnice, bylinky i květiny.
 2. Vybudovali jsme prostředí pro zvířata - dva škvorníky, motýlí louka ve výstavbě.
 3. Snížili jsme spotřebu vody. Myčku nádobí jsme používali jen v eko režimu myčky nádobí. Na zalévání jsme používali dešťovou vodu a vodu ze studny. 
 4. Pořídili jsme rostliny a bylinky na splnění výzvy č.1 odpovědně od místního dodavatele ČZU. Slunečnicová semínka jsme nakoupili v rámci trhů pro Ukrajinu pořádaných ZŠ Mikoláše Alše od žáků 5.C..
 5. Jedli jsme zdravě a ekologicky, hlavně některé rodiny doma. V rámci soutěže O nejlepší bezmasou večeři známe vítěze - maminku T.F.M., které tímto blahopřejeme a děkujeme za zaslaný recept.
 6. Cestovali jsme šetrně. Chodili jsme pěšky, případně MHD. Děti do DS jezdili na kole či chodili pěšky.
 7. Čerpali a stále čerpáme zelenou energii - dětské skupina je připojena na solární panely. 
 8. Podpořili jsme dobrou věc a adoptovali zvířecího sirotka ze Zoo Praha jelena bělohubého.
 9. Byli jsme venku a objevovali zahradu i Libosad na ČZU. 
 10. Vzdělávali jsme se v eko ve zkrácené verzi jsme se podívali na film Planeta Česko.  

V rámci Klubu Quiq se kampaně OH účastnilo celkem 71 účastníků (děti z DS Klub Quiq, personál, rodiče dětí, celá 2.A. ze ZŠ Mikoláše Alše). 

Dohromady jsme zasadili 54 rostlin, 2 keře a 2 stromy, pěšky ušli více než 1 500 km 94 krát byli venku víc než 3 hodiny po práci a 5 účastníků bylo po dobu 24 bez technologií (TV, tabletu, mobilů). 

Všem moc děkujeme, že se zapojili a věříme, že si kampaň OH užili a něco si s ní odnesli do života.