en-První týden - adaptace

05/04/2023

Každý konec je nový začátek.

Nový školní rok sebou přináší spoustu změn. Změny, které se dotknout dětí, rodičů i pečujících osob. První změna pro naší dětskou skupinu Klub Quiq byl odchod většiny dětí do velkých školek. Se zamáčklou slzou v oku jsme se s nimi rozloučili na akci Hurá do školky! a přivítali nové děti na školní rok 2022/2023, který začal tento týden. Školní rok v dětské skupině kopíruje běžný školní rok. O hlavních prázdninách, které připadají na měsíce červenec - srpen máme i v dětské skupině prázdninový provoz, který třeba upravuje otvírací dobu dětské skupiny. Nové děti mají adaptační týden. Adaptaci v dětské skupině upravuje adaptační plán uvedený na našich webových stránkách. Najdete ho v sekci ADAPTACE. Adaptační plán však není zákon. Jedná se spíše o doporučení. Stejně jako máme individuální přístup k dětem, máme individuální přístup i k rodičům. Bereme v potaz jejich přání, očekávání i požadavky a snažíme se je v rozumné míře uvést do praxe, přesto nebo na vzdory tomu zůstáváme dětskou skupinou ne mateřským centrem. Proto je každý konec novým začátkem, pro rodiče i jejich děti. Jedno období končí, druhé začíná. Nemusí se to nutně obejít bez slziček. Pláč je přirozený komunikační prostředek dětí s kterým si umíme poradit. Neopravňuje nás k tomu naše "životní" role a praxe matky či babičky. V rámci novely zákona o dětských skupinách vydaných MPSV pod které spadáme jako zapsaná dětská skupina se dále povinně vzděláváme a to i nad povinnou vzdělávací kvótu. Považujeme toto nařízení dalšího vzdělávání za velmi opodstatněný požadavek. Díky dalšímu vzdělávání člověk nezakrní ani nestagnuje, dále se rozvíjí a vzdělává se, což přináší lepší pracovní výsledky. 

Absolvované kurzy, workshopy a přednášky v roce 2022:

 • Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ
 • Specifické poruchy chování u dětí v dětském kolektivu
 • Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu
 • Sledování vývoje dítěte 
 • Stravování dětí v dětské skupině - spotřební koš potravin a nutriční doporučení 
 • Etické otázky ve výchovy
 • Management pro pedagogické pracovníky
 • Metodika her
 • Sociální patologie a prevence
 • Teorie a metodika výchovy
 • Základy multikulturní výchovy 


Nesmíme opomenout děti, které u nás zůstali. To by bylo nefér. Jsou nám v adaptačním období velmi nápomocní. Pomáhají novým dětem seznámit se s režimem dětské skupiny, bezprostředně se zapojují do aktivit a každodenní rutiny dětské skupiny. Jejich spontálnost a úsměv na tváři, se nám nikdy neomrzí. Nové děti je velmi rychle napodobují, chápou denní rutinu dětské skupiny a začínají se zapojovat do aktivit dětské skupiny. 

V popředí nestojí dítě samotné, jeho zájmy nejsou upřednostňovány. Dítě se stává součástí celku, skupiny, kdy je každému díti věnována individuální péče v rámci celku, ne na úkor jedince. O děti pečujeme s laskavým a respektujícím přístupem na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zahrnuje denní rutinu a jednoduchá pravidla, která jsou pro děti tak potřebná.

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na nový školní rok.