en-sedmnáctý týden - živá zahrada

22/06/2023

Tento týden nám začíná zimní kolo pozorování ptáků na krmítku v rámci zapojení do projektu Živá zahrada. Soutěž Českého svazu ochránců přírody má za cíl, aby se lidé snažili přilákat ke svým domovům divoká zvířata a vytvořili jim prostředí, kde najdou potravu, bezpečný úkryt a místo pro rozmnožování.

Celý týden jsme si o ptáčcích povídali, seznamovali se s jejich zbarvením, učili se pojmenovat určité druhy ptáků: sýkorka, červenka, zvonek, vrabec, straka, sojka, kos, vrána. Rozpoznávali  jsme jejich zvuky i se učili zvuky napodobovat. Děti nejvíc bavilo napodobovat vránu a straku. 

Pozorovali jsme ptáčky na zahradě, v okolí dětské skupiny.  Vyrobili jsme lojové hvězdičky pro ptáčky, které si děti odnesly domů, aby mohli pokračovat v pozorování i ve svých domovech nejen v dětské skupině.

Za opeřenci jsme vyrazili i do pražské ZOO.

Výlet do Zoo.