en-Přírodní zahrada Klub Quiq 

29/09/2023

Příroda je nenahraditelná pro rozvoj zdravé osobnosti a zdraví dětí. Do nedávna jsme s dětmi využívali přírodu v přilehlém okolí. V současné době jsme realizovali projekt přírodní zahrady Klub Quiq a upravili zahradu pro potřeby nejen dětské skupiny Klub Quiq. Zahrada dětem umožňuje osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. Přírodní zahrada Klub Quiq přispívá k environmentální výchově a pobytu dětí na čerstvém vzduchu se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Pomáháme dětem poznávat krásu a tajemství přírody. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k odpovědnému chování k přírodě. Hravou formou získávají motivaci, znalosti a dovednosti. Dochází k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 


Cíle přírodní zahrady Klub Quiq:

  • kontakt dětí s přírodou,
  • volnou hru a pohyb,
  • rozvoj schopností a dovedností,
  • interakci s vrstevníky a socializaci dítěte,
  • utváření vztahu k místu, okolnímu prostředí a všemu živému

Využití pomůcek a prvků zahrady Klub Quiq pro děti 

Přírodní předzahrádka 

Přírodní louka - výsadba alpských lučních květin, přiláká hmyz do zahrady 

Ovocný sad - pozorujeme změny v sadu v jednotlivých ročních obdobích, poznáváme ovocné keře a stromy, jejich květy a plody a pozorujeme hmyz.

Levandulový záhon - přiláká hmyz do zahrady, rozvíjí smyslové vnímání 

Stojany na kola - vyhrazené místo na uložení kol dětí 

Venkovní posezení - lavička, židle a stoly sloužící k relaxaci.

Zelený záhonek - pěstujeme a pozorujeme bylinky, rozvíjí smyslové vnímání 


Zahrada s hracími prvky 

Kuchyňka - z přírodních materiálů dětem slouží pro volnou hru inspirovanou dospělými. Děti si mohou vařit různé pochutiny a zkoušet míchat netradiční nápoje, které tvoří z materiálů dostupných na zahradě. 

Pískoviště - pískoviště má velký význam a je oblíbené dětmi. Velké množství využití ke hraní. 

Domeček - pro společné hry i rozvoj komunikace. Dostupnost různorodých materiálů umožní rozvoj tvořivosti a fantazie dětí.

Lezecká stěna, skluzavka - podporují rozvoj obratnosti dětí, procvičování rovnováhy. Děti získávají pohybovou obratnost a cvičí aktivně rovnováhu, nutností je respektování dohodnutých pravidel

Dřevěná houpačka - koordinace pohybu při houpání, relaxace, navození příjemných pocitů rozvoj dalšího druhu pohybu, zapojování jiných svalových skupin

Kruhová lavice - prvek určený pro odpočinek, relaxaci dětí ve stínu stromu.

Chodníčky - slouží nejen na chození, ale i malování křídami na zem

Hmyzí hotel - prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích.

Králíkárna s výběhem - chováme zakrslého bílého králíčka se srstí jako mají plyšoví medvídci. Děti se učí, že se zvířecími kamarády si mohou nejen hrát, ale že je třeba o ně i pečovat. 

Ptačí budka - budky jsou náhradou za dnes již vzácné stromové dutiny a mohou být bezpečným úkrytem, zimovištěm a místem pro rozmnožení. Budku jsme vyvěštily z důvodu přilákání ptáků, aby se děti se tímto způsobem mohly naučit odpovědnému vztahu k přírodě.

Ptačí krmítka - Poskytují možnost pozorování druhů ptáků a získáním zkušeností s dokrmováním ptactva. Děti se učí určovat druhy ptactva, rozeznávat zvuky ptactva, pozorovat mláďata, hnízdění, apod.

Ohniště - komunitní kruh. Prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině, vnímání ohně jako zdroje tepla a světla, možnost úpravy potravy, vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm. Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožní oční kontakty. 

Pařez -  herní prvek, který nejen zvyšujeme biodiverzitu zahrady, je atraktivním ozvláštněním zahrady, ale slouží i k pozorování různých druhů brouků.

Stromy, keře, trvalky - společně sledujeme jejich proměny v průběhu vegetace. Stromy a keře poskytují úkryt a potravu pro živočichy, zejména ptáky. Velká část herní části zahrady je zastíněná stromy ginko bilobou a  smrkem, které poskytují dostatečný přirozený stín a ochranu před sluncem. Trvalkové záhony jsou velmi atraktivní a lákavé pro hmyz. Trvalky nevyžadují přílišnou péči, čímž vznikají bezúdržbové plochy, přitažlivé pro motýly, které v zahradě vítáme. Hmyzí hotel je vystavěn mezi dvěma motýlovníky.