devatenáctý týden - v pohybu

10.01.2022

Pohyb jako součást zdravého způsobu života. Pohyb pro všestranný rozvoj dítěte. Pohyb jako přirozenost a součást každodenního života. Pohyb pro radost. 

Pohybové hry rozvíjí celý organismus dítěte velmi nenápadně, hravou formou, která děti baví. Děti se učí pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby a zvyšovat svoji tělesnou zdatnost. Učí se nejzákladnější pohybové návyky, získávají nové dovednosti ve kterých se postupem času zdokonalují. Rozvíjejí obratnost, ale jemnou i hrubou motoriku. 

Pohyb v dětské skupině. Děti se učí stoj na jedné noze, skákat různými způsoby (snožmo, po jedné noze), hrajeme si s míčem (házení, chytání, kopání, kutálení), cvičení s obručí (držet, kroutit, prolézat). 

Pobyt venku dopřává dětem dostatek přirozeného pohybu a volnosti, objevují své okolí. Přirozeným způsobem děti objevují i hranice svých sil. Nerovný terén, chůze do kopce i s kopce pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace. V přírodě děti mohou i přirozeně sledovat změny ročních období.