Novinky dětské skupiny        Klub Quiq

Srdečně zveme všechny děti i jejich sourozence a rodiče na ZAHRADNÍ SLAVNOST. Společně se rozloučíme s uplynulý školním rokem a s dětmi, které nás opouštějí do "velké" školky a přivítáme prázdniny. Bude připraveno malé pohoštění.

Kdy: 30.6.2020 od 16:00 - 18:00 hodin

Kde: zahrada DS Klub Quiq, Budyňská 232/20, Praha - Suchdol

Účast potvrďte na 

email: info@klubquiq.cz nebo tel.:  727 815 208‬


Certifikát Lesní třídy 

Je ocenění za celoroční práci s dětmi o přírodě v přírodě. Jak kdysi řekl Jan Amos Komenský: "Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, do dubů a buků."  Strávili jsme s dětmi většinu času venku v lese nebo na zahradě. Děti měli jedinečnou příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly. Metodiku od Les ve škole jsme si upravili, tak aby více vyhovovala potřebám našich mladších dětiček. 

Díky zapojení se do programu Les ve škole jsme po dobu 1 roku patrony 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.


Výsledky zápisů do DS Klub Quiq 


Zápisy do DS Klub Quiq ukončeny

o výsledcích zápisů budeme informovat na konci května 2020. 

Znovu otevření DS 

V rámci znovu otevření dětské skupiny Klub Quiq od 4.5.2020 jsme přijali následující preventivní zvýšená hygienická opatření, proto aby jsme nešířili nákazu koronaviru:

  1. Striktní hygiena rukou - mytí rukou mýdlem s virucidním účinkem, desinfekcí 
  2. Denní dezinfekce povrchů - klik, hraček, atd.
  3. Desinfekce zařízení ozónovým čističem. 
  4. Omezení pobytu rodičů v DS 
  5. Příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíc zamezilo potkávání rodičů 
  6. Přebírání a vydávání dětí u branky, tak aby se nepotkávali v prostorách víc jak 2 dospělé osoby
  7. Rozestupy mezi rodiči při příchodu a odchodu 
  8. Pobyt dětí pouze na zahradě DS - nechodíme mimo prostory DS 
  9. Čestné prohlášení COVID-19 prosíme o vyplnění a podepsání 
  10. Roušky - děti mladší 2 let nemusí mít roušku, od 1.5.2020 nemusí mít děti starší 2 let při pobytu v DS roušky. Jedná se o mimořádnou vyjímku vydanou ministerstvem zdravotnictví, kterou ve čtvrtek 30.4.20 schválila vláda.

Šijeme roušky 

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě! Prevence i nařízení vlády. Celosvětová pandemie koronaviru v těchto nelehkých dnech nutí šít roušky všechny kdo umí šít, ti co šít neumí nabízejí látky, nebo jinou pomoc. 

Nepodceňujte to Vy ani vaše děti. Viry jsou všude kolem nás i když nejsou vidět. Je potřeba se chránit. V případě zájmu o roušku pro Vás či Vaše dítě nás kontaktujte. 


PŘERUŠENÍ PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY KLUB QUIQ 


Dětská skupina Klub Quiq přijímá mimořádná opatření v šíření koronaviru vydaná Vládou ČR o zákazu volného pohybu lidí, vyhlášení nouzového stavu a přerušuje provoz dětské skupiny. Přijatá opatření jsou sice přísná a mnohým neulehčují život, ale jsou potřeba k zastavení šíření viru. 

Přejeme Vám pevné zdravý a klidnou mysl. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Rodičům dětí docházejících do dětské skupiny Klub Quiq na vyžádání vystavíme potvrzení o OŠETŘOVNÉM.  

Dětská skupina Klub Quiq přerušuje provoz dětské skupiny na 10 dní tzn. od pondělí 16.3. do  27.3.2020. Prodloužení přerušení provozu do pondělí 13.4.2020


Mytí rukou jako prevence 

Mytí rukou je nejjednodušším preventivním opatřením infekčních nemocí, když je provedeno správně. Jak si ruce mýt správně? Mýdlem po dobu 20 - 40 vteřin. Podrobný návod - Jak si správně mýt ruce vydal Státní zdravotní ústav Praha. Většina odborníků (SZÚ, Ministerstvo zdravotnictví, WHO) doporučuje, aby lidé věnovali zvýšenou pozornost hygieně rukou.


Hygiena rukou - leporelo pro děti 


DĚTSKÁ SKUPINA

Vážení rodiče,

městská část Praha 6 v rámci preventivních opatření doporučuje s ohledem na návrat rodičů a dětí z jarních prázdnin trávených v rizikových oblastech v zahraničí ponechat děti doma pokud to to lze. Toto opatření se týká škol a školských zařízení.
V současné chvíli Bezpečnostní rada státu oznámila zrušení výuky pro základní, střední školy a střední odborné školy od zítřka středy 11.3.2020. Toto opatření se netýká předškolních zařízení. 
Mateřských školek ani dětských skupin se uzavírání netýká. "Nejedná se o tak velké kolektivy," vysvětlil ministr zdravotnictví. Navíc by to podle něj mělo dopad na rodiče."

Dětská skupina Klub Quiq zůstává v běžném provozu. 


V případě příznaků virového onemocnění dětí nebo ostatních členů rodiny (bolest v krku, bolest hlavy, zvýšená teplota či dýchací obtíže), nenavštěvujte rozhodně dětskou skupinu Klub Quiq. V případě, že se vás toto opatření týká, informujte prosím vedoucí DS.

O dalším vývoji budete informováni. Díky Letišti Praha má dětská skupina klub Quiq od 1.2.2020 nový ceník.

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem

Zapojili jsme se do mezinárodního programu Les ve škole. 

Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se zvýší od 1. 1. 2020 na 92 hodin

Dětská skupina Klub Quiq má přes hlavní prázdniny přerušen provoz! 

Zveme Vás na den otevřených dveří nově otevřené dětské skupiny Klub Quiq. Přijďte si prohlédnout nově postavenou pobytovou místnost dětské skupiny a její vybavení (hračky, didaktické pomůcky, hygienické zázemí a další) a vyzkoušet, zda by se Vašemu dítěti u nás v Klubu Quiq líbilo. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy ohledně dětské skupiny Klub Quiq a jejího provozu. Během dne můžete požádat o zapsání Vašeho dítěte do dětské skupiny, ochutnat domácí chléb nebo limonádu. Odpoledne máme připravené pro vaše děti dílničky a pro Vás workshop vázání podzimního kvítí ve spolupráci s Rudým slonem.

Černé na bílém.... tedy na modrém  

ANO je to tak. Momentálně zmínku o nás - Dětské skupině Klub Quiq najdete na straně 29 v aktuálních Suchdolských listech. Jedná se o občasník (tištěný bílo-modře) poskytující informace občanům o dění týkající se městské části Praha - Suchdol. Pro rodiče nejen ze Suchdola od 7.10.2019 nabízíme pomocnou ruku při skloubení rodinného a pracovního života ve formě péče o děti od 1 roku do 5 let v rámci právě zmíněné Dětské skupiny Klub Quiq.

Letiště Praha každoročně podporuje aktivity spojené s každodenním životem obyvatel z okolních obcí a městských částí. V minulém roce podpořilo Letiště Praha náš plán a spolufinancovalo vybavení Dětské skupiny Klub Quiq. Díky podpoře mají děti krásně zřízené prostory, vybavené vším co potřebují, aby se cítili bezpečně. Měli dostatek prostoru pro volnou hru s nejrůznějšími hračkami i pro hry a další řízené činnosti, které děti rozvíjejí a motivují. Velmi děkujeme za pomocnou ruku.


Přečtěte si jako první, co je nového