novinky

on-line komunikace s rodiči

IT školka - aplikace pro komunikaci dětské skupiny s rodiči 

Najít přehlednou a moderní cestu komunikace i v malém kolektivu dětí a rodičů není vždy nejjednodušší. Hledali jsme způsob jak být co nejvíc na dosah a přesto v bezpečí. Korona doba příliš nepřeje osobnímu setkávání, proto jsme se rozhodli přejít více do online prostředí, nejen formou webových stránek, facebooku, instagramu, ale i aplikace užitečné jak pečujícím osobám, tak rodičům. 

Představujeme Vám IT školku - moderní systém pro správu dětských skupin. Rodičům dětí navštěvujících dětskou skupinu Klub Quiq, přišli přihlašovací údaje na e-mail. Po registraci se otevře rozhraní pro rodiče, kde najdete svojí osobní složku, složku dítěte, docházku, fotky atd. 

V případě potíží s aplikací nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme

OTEVŘENÍ DS KLUB QUIQ

od 3.5.2021

Vážení a milý rodiče,

od pondělí 3.5.2021 znovu otvíráme dveře naší dětské skupiny Klub Quiq. Děti v dětské skupině se nemusí testovat ani nosit roušky.

Pro rodiče, ale nadále platí aktuální vládní opatření jako je povinnost nosit zakrytá ústa a nos a dodržování 2m rozestupů. Prosíme Vás o spolupráci a dodržování aktuálních opatření. 

S dětmi budeme většinu času na zahradě, proto jim vždy dejte oblečení dle aktuálního počasí! Děti doporučujeme oblékat slupkovitě (jako cibuli) ať mají co sundávat, nezapomeňte na dostatek náhradního oblečení a věcí i obuvi do deště.

Děkujeme, Vaše DS Klub Quiq

 


DS Klub Quiq do odvolání uzavřena

Vážení rodiče,

s lítostí Vám musíme oznámit, že MZ nevyhovělo žádosti otevřít DS od 12.4.2021 a zatím tedy nedochází k žádným uvolňováním opatřením, které by provoz DS povalovalo. MPSV očekává, že provoz DS bude obnoven spolu s úplným obnovením provozu MŠ ve třetí fázi rozvolnění, konkrétní datum není známo. Myslíme na vás a vaše dětičky a moc těšíme se až opět uvidíme. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Vaše DS Klub Quiq

BŘEZEN měsíc knihy

Všichni bezpochyby víme, že čtení pohádek nebo různých jiných dětských knížek, příběhů či leporel je pro dětský zdravý vývoj prospěšné. Rodičům se často nechce vzít do ruky knihu, protože jsou prostě unavení, přepracovaní nebo potřebují ještě udělat večeři a uklidit. Přitom bychom si měli uvědomit, že jsou to právě oni, kdo dětem ukáže lásku ke knihám. Tu vybudujete už ve velmi ranném věku, kdy dítě ještě viditelně na čtení nereaguje. Postupem času se jeho účast bude zvyšovat a zjistíte, že čtení má mnoho přínosů:

 1. Při čtení vytváříte pevné pouto mezi vámi. Není potřeba, aby dítě umělo číst. Začněte co nejdříve a udělejte si s dětmi společný rituál čtení knížek na dobrou noc. Děti milují, když se jim rodiče věnují.
 2. Čtením rozvíjíte komunikační dovednosti dítěte. Dítě se učí posloucháním příběhu od rodiče tvořit věty a rozšiřovat slovní zásobu. Zároveň trénujete svou paměť a soustředění.
 3. Knihy dávají prostor pro dětskou fantazii a představivost. Při čtení se učí rozpoznávat realitu a svět fantazie. Děti jsou úžasné v tom, že se umějí ztotožnit s hrdiny příběhů a prožít celý příběh. Učí se rozpoznávat hodnoty dobra a zla a postupně si tvoří vlastní hodnotový žebříček.
 4. Čtení pomáhá spisovnému jazyku, správné výslovnosti a artikulaci. Dítě posloucháním pozoruje a naslouchá textu, který mu rodiče předčítají. Začne rozlišovat mezi slovy a větami, tvořit jednoduché větné struktury. Právě období ranného dětství je klíčovým obdobím pro rozvoj předčtenářské gramotnosti.

Čtěme dětem 20 minut denně, každý den.....

NOVÝ CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 

UZAVŘENÍ dětské skupiny Klub Quiq

z nařízení vlády ČR od 1.3.2021 

Vážení rodiče, 

S velkou lítostí Vám musíme oznámit, že od pondělí 1.3.2021  bude dětská skupina Klub Quiq z nařízení vlády ČR uzavřena. Děkujeme za pochopení. Průběžně Vás budeme informovat o vývoji situace a těšíme se, až se s Vámi a s vašimi dětmi opět a ve zdraví setkáme. 

"na základě usnesení vlády č. 196 ze dne 26.2.2021 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. se zakazuje:

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo při zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení."


Roušky v DS 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, obsahuje i řadu výjimek. Povinnost se nevztahuje mimo jiné na děti v dětské skupině. Pečující osoby tuto výjimku dle opatření nemají, pokud nejsou z jedné domáctnosti. Znění mimořádného opatření najdete na https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych...

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do DS Klub Quiq na školní rok 2021/2022 proběhne v týdnu od 24.5.2021.

Zápisy do DS Klub Quiq budou probíhat v týdnu od 24.května 2021. V rámci zápisů doloží rodiče předepsané dokumenty a na základě předem stanovených kritérií je určeno jejich pořadí. S rodiči přijatých dětí je následně uzavřena smlouva na dobu určitou, nejdéle jeden školní rok. 

Kritéria pro přijetí dítěte na školní rok 21/22

 • Celodenní docházka dítěte: 5 dní = 50 b., 4 dny = 40 b., 3 dny = 30 b., 2 dny = 20 b., 1 den = 10 b.
 • Dopolední docházka dítěte: 5 dní = 25 b., 4 dny = 20 b., 3 dny =15 b., 2 dny = 10 b., 1 den = 5 b.
 • Odpolední docházka dítěte: 5 dní = 12 b., 4 dny = 10 b., 3 dny = 7 b., 2 dny = 5 b., 1 den = 2 b.
 • Věk dítěte: 1-2 roky = 4 b., 2-3 roky = 6 b., 3-4 roky = 2 b.
 • Docházka dítěte v minulém školním roce do DS Klub Quiq: ANO - 2 b., NE - 1 b.
 • Dle data vyplněné Žádosti o umístění dítěte v DS: 5 b.

KONZULTACE

Při naší práci klademe velký důraz na vzájemnou informovanost. V současné situaci jsme se byli nuceni přesunout z informování rodičů při každodenním styku a informací visících na nástěnce v šatně DS k online prostředí. Náš týdenní plán, básničku týdne, fotky týdne atd. najdete na našem webu v sekci týdenní plán. Pro detailnější rozhovory jsou připraveny únorové konzultační hodiny online. Konzultace budou probíhat přes platformu Zoom.

termíny:

12.2.2021 pátek 16:30 - 18:00 hodin 

18.2.2021 čtvrtek 16:30 - 18:00 hodin

22.2.2021 pondělí 13:30 - 18:00 hodin

26.2.2021 pátek 13:30 - 18:00 hodin

V případě zájmu o konzultaci napište na email: info@klubquiq.cz
Živá zahrada 2021 

zimní pozorování na krmítku


Potvrzení školkovného za rok 2020

Školkovné je sleva na dani, ve které uplatňujete jako slevu na dani zaplacené náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. V případě zájmu o vystavení potvrzení školkovného v dětské skupině Klub Quiq za rok 2020 nám pošlete email: info@klubquiq.cz do 7.1.2021 do předmětu emailu zadejte "žádost o školkovné 2020". 

.NOŠENÍ ROUŠEK V DĚTSKÉ SKUPINĚ - V dětské skupině i mimo ni nemusí roušku nosit děti ani pečující osoby. Dle vyhlášených opatření se výjimka z povinnosti nošení roušek vztahuje mimo jiné na děti do dvou let věku a také na děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

POHYB NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH - Na dětské skupiny se nevztahuje zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Je tedy možné jít například s dětmi na procházku mimo dětskou skupinu pohromadě. Zároveň je nařízeno zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - Výzva rodičům 

Od 1. - 10.10.2020 probíhá 10. Týden čtení dětem v rámci projektu Celé Česko čte dětem

Čtěme dětem 20 minut denně! Bez ohledu na to, kolik máme jako rodiče práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeme učinit pro budoucnost našich dětí, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize." Jim Trelease, autor The Read-Aloud Handbook (Učebnice předčítání).

V DS Klub Quiq jsme se také zapojili! 

Tyto tituly jsme vybrali pro čtení v DS s dětmi: 

Pohádkové "vlogo" čtení 

Z důvodů zavedení nouzového stavu a zvýšených proti korona virových opatření ke snížení nákazy Covid - 19 přijatých v DS připravujeme 20 minutové pohádkové vlogo čtení jako náhradu za osobní návštěvy čtenářů v DS. Vlogy nám natočí naši ochotní spolupracovníci z řad našich rodin, táborových vedoucích a dalších kamarádů. Příspěvky budeme přidávat v průběhu týdne 5.-9.102020.   

Týdenní foto výzva pro rodiče

Vyfoťte* se v týdnu od 5.-10.10. spolu s dětmi jak čtete Vaší oblíbenou knížku. Fotky zašlete na náš email: info@klubquiq.cz. Ze zaslaných fotek uděláme foto koláž, kterou umístíme na náš web a FB. Jako poděkování pro Vás máme připravený balíček roušek z chráněné dílny Handy - Trade, s.r.o. .

*zasláním fotografie udělujete souhlas s jejím uveřejněním


PODĚKOVÁNÍ - PĚŠÍ TÝDEN

Děkujeme rodičům do zapojení se do akce "Pěší Týden" pořádaného DS Klub Quiq v rámci projektu Pěšky do školy. 

V rámci tohoto týdne jste celkem: 

 • ušli pěšky přes 40 km 
 • ujeli na kole 22 km 
 • cestovali MHD 72 km 
 • ujeli autem přes 146 km 

Mnozí z Vás se nenechali odradit ani dnešním deštivým počasím a i přes dorazily pěšky za což Vám patří velký obdiv.

Pokud Vás náš "Pěší týden" bavil a chcete v chůzi pokračovat můžete se do 5.10.2020 přihlásit na https://mailchi.mp/prazskematky/registrace-pky-do-koly-pro-rodie-2020. 

Zjistěte proč je dobré chodit s dětmi pěšky, zaregistrujete se, choďte pěšky s dětmi, vyfoťte se a vyhrajte! 

Ráno dělá den!

PĚŠKY DO DS - Výzva rodičům

Dětská skupina Klub Quiq se letos poprvé zapojí do kampaně "Pěšky do školy", kterou každoročně pořádá organizace Pražské matky, z.s.

Přidejte se!

Od pondělí 21.9. do pátku 25.9.2020 přijďte alespoň jednu trasu do nebo z dětské skupiny pěšky, na kole, koloběžce či odrážedle, bez použití jiného dopravního prostředku.

CO ZNAMENÁ PĚŠÍ TÝDEN?

 • týden, kdy děti přijdou do dětské skupiny pěšky, přijedou na odrážedle, na kole, koloběžce
 • týden, plný pohybu a zábavy
 • týden, na který se děti budou těšit a který je bude bavit
 • týden, kdy bude před dětskou skupinou méně aut

Děti se mohou těšit na diplom a drobnou odměnu.

Zapojit se do projektu můžete i jako rodiče a soutěžit tak o zajímavé ceny!

Certifikát Lesní třídy 

Je ocenění za celoroční práci s dětmi o přírodě v přírodě. Jak kdysi řekl Jan Amos Komenský: "Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, do dubů a buků."  Strávili jsme s dětmi většinu času venku v lese nebo na zahradě. Děti měli jedinečnou příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly. Metodiku od Les ve škole jsme si upravili, tak aby více vyhovovala potřebám našich mladších dětiček. 

Díky zapojení se do programu Les ve škole jsme po dobu 1 roku patrony 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Mytí rukou jako prevence 

Mytí rukou je nejjednodušším preventivním opatřením infekčních nemocí, když je provedeno správně. Jak si ruce mýt správně? Mýdlem po dobu 20 - 40 vteřin. Podrobný návod - Jak si správně mýt ruce vydal Státní zdravotní ústav Praha. Většina odborníků (SZÚ, Ministerstvo zdravotnictví, WHO) doporučuje, aby lidé věnovali zvýšenou pozornost hygieně rukou.

Hygiena rukou - leporelo pro děti 

Černé na bílém.... tedy na modrém  

ANO je to tak. Momentálně zmínku o nás - Dětské skupině Klub Quiq najdete na straně 29 v aktuálních Suchdolských listech. Jedná se o občasník (tištěný bílo-modře) poskytující informace občanům o dění týkající se městské části Praha - Suchdol. Pro rodiče nejen ze Suchdola od 7.10.2019 nabízíme pomocnou ruku při skloubení rodinného a pracovního života ve formě péče o děti od 1 roku do 5 let v rámci právě zmíněné Dětské skupiny Klub Quiq.

Letiště Praha každoročně podporuje aktivity spojené s každodenním životem obyvatel z okolních obcí a městských částí. V minulém roce podpořilo Letiště Praha náš plán a spolufinancovalo vybavení Dětské skupiny Klub Quiq. Díky podpoře mají děti krásně zřízené prostory, vybavené vším co potřebují, aby se cítili bezpečně. Měli dostatek prostoru pro volnou hru s nejrůznějšími hračkami i pro hry a další řízené činnosti, které děti rozvíjejí a motivují. Velmi děkujeme za pomocnou ruku.